Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Rapportsläpp “Säker digitalisering för lantbruket”

  • 3 September, 00:00
  • Vreta Kluster eller digitalt
Sign up is closed

Nyligen råkade Coop ut för en cyberattack, står svenska lantbruksföretag på tur?

Ett tillfälle för dig som är verksam inom lantbrukets värdekedja eller vill veta mer om säker digitalisering. Viktig och spännande paneldiskussion med synergier av möjligheter och gemensamma utmaningar från fler branscher. Hur kan vi dra nytta av detta inom fler samhällsviktiga funktioner och öka Sveriges robusthet?

Varmt välkommen till rapportsläppet

”Säker digitalisering för lantbruket”. Om risker, hot och möjligheter.

När: 3 september kl. 10.00 -12.00

Hur: Delta digitalt via Teams eller delta på plats på Vreta Kluster, Östergötland (begränsat antal platser).

 

Program

Välkomna: Agtech 2030 – Vad gör vi och varför berör det alla?

Samarbete: Linköpings Science Park + Linköpings universitet = Säker digitalisering

Rapportpresentation: Vad som är unikt inom lantbruket. Framtida utmaningar och möjligheter

Paneldiskussion: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Lantmännen, Väderstad, Cygate, Sectra och lantbrukare.

Frågeställningar:

– Digitalteknikens möjligheter idag.

– Vilka utmaningar står vi inför? På företagsnivå och samhällsnivå.

– Vad kan vi göra gemensamt för att säkra hela lantbrukets värdekedja?