Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Provkör i Norrköpings industrilandskap i VTI:s simulator

  • 9 May, 00:00

Välkommen till VTI för presentation av resultaten från Visual Sweden-projektet “3D till GIS”.

Projektet “3D till GIS” har genomförts av VTI, tillsammans med Sportscale, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.
Syftet har varit att utveckla konceptuella metoder för att berika geometriska modeller med semantiska data.
Detta innebär i praktiken att utifrån en 3D-modell, endast bestående av vertexpunkter och texturerade ytor, identifiera objekt av olika typer. Dessa kan sedan ges specifika egenskaper. Om extern GIS-data finns tillgängligt, kan identifieringen underlättas, alternativt ge ett mer konkret resultat.

Projektet utgick från geometriska stadsmodeller skapade av Sportscale, samt GIS-data från Norrköpings Kommun, med målet att generera ens stadsmiljö som kan användas i VTI:s körsimulatorer. Det kommer under dagen att finnas möjlighet för intresserade att provköra den skapade miljön av industrilandskapet i VTI:S körsimulator.

Provkörning görs i grupper om 3 till 4 personer, vilket tar 30 min. Totalt finns 8 olika tillfällen att välja på.

Anmälan görs via länken till höger och senast 7 maj

 

PROGRAM

9:00 – 10:00 Provkörningsmöjligheter i simulatorn
9:30 Kaffe med tilltugg finns tillgängligt
10:00 – 11:00 Presentation och diskussion i plenum
11:00 – 12:00 Provkörningsmöjligheter i simulatorn
12:00 – 13:00 Lunch (på egen hand)
13:00 – 15:00 Provkörningsmöjligheter i simulatorn