Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Pitch and Match- Lösningar för klimatanpassningar i staden

  • 23 March, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

”Åtgärder kan inte skjutas på framtiden. Utan klimatanpassning kan pågående samhällsutveckling leda till ökad sårbarhet i samhället, med stora framtida kostnader.” *

Det är tydligt att både fastighetsägare och kommuner behöver var för sig och gemensamt ta sig an utmaningen att klimatsäkra fastigheter och bebyggd miljö. Med naturbaserade lösningar öppnas möjlighet att klimatanpassa och samtidigt få andra nyttor när det gäller miljökvalitethälsa och attraktivitet.

Den 23/3 bjuder Cleantech Östergötland, med stöd av Energimyndigheten, in till årets första Pitch and Match. I programmet stiftar vi bekantskap med vilka praktiska lösningar det finns för att klara av att bibehålla värdet på staden och fastigheter, trots värmeböljor och för mycket eller för lite regnvatten.

Vi träffar Magnus Mateo Edström, samordnare av klimatanpassningsfrågor på Länsstyrelsen, som ger oss en inflygning till varför det är så bråttom med anpassningsåtgärder liksom en inblick i klimatanpassningsarbetet i Östergötland

Bertil Jansson, Naturskadesamordnare på Länsförsäkringar Östgöta, berättar om hur han arbetar för att se till att skapa hållbara städer och byggnader ur ett försäkringsperspektiv.

Pitchande företag, som alla presenterar innovativa lösningar för behovsägare i bygg- och fastighetsbranschen, är bland annat: Green Roof InstituteMilfordButong, Pussel Klimatkonsult och Biokolprodukter.

 

Varmt välkommen!

*Citatet är hämtat från den första rapporten från det Nationella expertrådet för klimatanpassning