Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Pepp in the park: Att hantera negativa tankar och känslor på jobbet – vad säger idrottspsykologisk forskning

  • 18 March, 00:00
  • Zoom
Sign up is closed

Denna korta föreläsning beskriver hur idrottspsykologisk forskning kan appliceras i näringslivet. Föreläsningen tar bland annat upp hur negativa tankar och känslor kan hanteras på ett hållbart sätt både för välmåendet och prestationen. Konkreta näringslivs-exempel, övningar och tips ges så deltagarna kan träna vidare efteråt.

Talare: Emil Andersson, idrottspsykologisk rådgivare utbildad vid Högskolan i Halmstad.

Under rubriken Pepp in the park samlar vi en serie korta inspirerande lunchträffar med föredrag. Fokus ligger på kicka igång 2021 med energi och rätt förutsättningar i en omtumlande tid. Serien är öppen för alla att delta i. Varje tillfälle har ett eget tema. Du väljer själv om du deltar i ett eller flera tillfällen. Varje träff startar med en kort introduktion från en utvald föreläsare, och därefter finns det tid för digitalt mingel.

Vill du bidra till Pepp in the park? Konceptet är tillgängligt för dig som vill bidra med innehåll. En plattform för att förmedla kunskap, inspiration och erfarenheter. Men också för utbyte och nätverkande. Kontakta Linköping Science Park så diskuterar vi vad du skulle kunna göra.