Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Östra Kretsens Ceremoni 2022 för presentation av nominerade till Bästa Examensarbetet 2021 på LiU

17 May, 17:00-19:00

Vallfarten, Olaus Magnus väg 29, Linköping

Dataföreningen Östra Kretsen och Linköpings Universitet Institutionen för Datavetenskap (IDA) inbjuder till en Ceremoni 2022 för presentation av nominerade  till Bästa Examensarbetet 2021.