Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Östra Kretsens Ceremoni 2022 för presentation av nominerade till Bästa Examensarbetet 2021 på LiU

  • 17 May, 00:00
  • Vallfarten, Olaus Magnus väg 29, Linköping
Sign up is closed

Dataföreningen Östra Kretsen och Linköpings Universitet Institutionen för Datavetenskap (IDA) inbjuder till en Ceremoni 2022 för presentation av nominerade  till Bästa Examensarbetet 2021.