Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop

Open Lab Day med Schneider Electric

  • 30 May, 14:00-16:00
  • RISE, Fridtunagatan 41, 582 16 Linköping
Sign up is closed

Är du nyfiken på att lära dig mer om uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of Things)? Den 30 maj bjuder IoT World och Schneider Electric in till Open Lab Day! 

Schneider Electric välkomnar tillsammans med IoT World till Open Lab Day där du får lära dig mer om Optimization AI/AI-optimering för fastigheter och vad det innebär i praktiken. För att uppnå högprestanda i dynamiska och ständigt föränderliga byggnader krävs ett nytt tillvägagångssätt för fastighetsautomation. AI-optimering möjliggör förbättrat klimat samtidigt som det öppnar upp möjligheter för energibesparingar. Tillsammans med Schneider Electric kommer du få möjlighet att prova deras plattform och testa dig fram.

Träffen riktar sig teknikbolag, fastighetsägare samt offentlig sektor och är ett bra tillfälle att nätverka och inspireras. Vi bjuder på fika!

Vad är Open Lab Day?

Open Lab Day välkomnar företag och studenter att träffa ingenjörer, forskare och företagsrepresentanter för att diskutera IoT-relaterade frågor, samt labba med utrustning som finns på plats!

 

Foto: Schneider Electric

Bilden ovan visar fördelar med hur AI-optimering kan förbättra energibesparing och inomhusklimatet i byggnader. Mer om detta kommer Schneider Electric berätta om när vi ses den 30 maj!

 

In English:

Achieving high performance in dynamic and ever-changing buildings requires a new approach to building automation. Optimization AI enables an improved climate while achieving energy savings. Schneider Electric, together with IoT World, welcomes participants to this Open Lab Day, where participants will learn more about AI optimization for buildings and its practical usage.

Open Lab Day invites technology companies, property owners, as well as the public sector and is a great opportunity to network and be inspired. We provide coffee and snacks!

What is Open Lab Day?

Open Lab Day welcomes companies and students to meet engineers, researchers, and company representatives to discuss IoT-related issues, as well as experiment with equipment available on-site!