Om kryptografi och kvantdatorer, samt om nyckeln till internet

  • 19 September, 10:00-12:00
  • Novahuset, Teknikringen 5, Linköping (fd IFS-huset)
Sign up

Hör Conny Ljungqvist, VD på Link22, berätta om hur säkerhetsprodukter behöver samspela med sin omgivning, om vad assurans innebär för leverantörer och hur man på ett strukturerat sätt kan lösa ett säkerhetsproblem genom att kombinera teknik med andra motåtgärder (så som fysisk skydd, utbildning, rutiner m.m.) för att få en fungerande helhet.

Vi kommer också få möjlighet att lyssna på Pia Gruvö, Kryptostrateg på MUST, som ska prata om kvantdatorer och kryptografi, samt om den nyckel hon äger till internet.Speakers

Pia Gruvö

Kryptostrateg, MUST

Conny Ljungqvist

VD Link22, Cyberly Klusterråd

Read more