Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Nu genomför vi färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft i Östergötland!

  • 1 December, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och Cleantech Östergötland bjuder in till en träff med fokus på genomförandet av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft. Svante Axelsson, från Fossilfritt Sverige, deltar vid träffen som hålls i samband med Östergötlands energi- och klimatråd, som leds av landshövding Carl Fredrik Graf.

Regeringen har satt upp ett mål att Sverige ska vara fossilfritt år 2045 och 22 branscher har tagit fram färdplaner som visar vad de behöver göra för att målen ska nås. Fossilfritt Sverige deltar vid träffen och vi visar exempel på omställningen som görs i Östergötland och hur det knyter an till det regionala energi- och klimatarbetet.

Välkommen att delta om du och ditt företag också vill vara med i omställningen!

PLATS: Digital träff via zoom (anslutningslänk skickas i anslutning till att mötet äger rum).
TID: 1 december kl. 9.00-10.30.
OSA: Anmälan sker här, senast den 22 november.
FRÅGOR: Kontakta Sara Nilsson, e-post: sara.nilsson@lansstyrelsen.se, tel: 010–223 53 07.