Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Network meeting

Hur stärker vi vår cyberförsvarsförmåga och därmed Sveriges samlade försvarsförmåga – med SOFF Cyber och SME-D

  • 28 February, 10:00-12:00
  • GOTO10, Teknikringen 7
Sign up is closed

Vi kommer få lyssna på Jaimo Rico från SME-D och Ronja Ahlberg från SOFF.

Jaime Rico kommer bland annat att prata om; samverkan mellan civila företag och traditionella försvarsföretag, vilka hinder möter SME-företag vid inträde i försvarsmarknaden och att etablera en öppen marknad  upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek  företag.
Ronja Ahlberg, Områdesansvarig Cyberförsvar på SOFF, kommer prata om Hur kan vi samverka för ett starkare cyberförsvar?

En värld där digitala hot blir alltmer sofistikerade och utbredda är Sveriges förmåga att försvara sig av avgörande betydelse. Cyberförsvar har inte längre en perifer roll i den nationella säkerhetsagendan; det är nu i centrum av diskussionen om Sveriges säkerhet.

I en tid då cyberhoten inte känner några geografiska gränser är samverkan mellan nationer, organisationer och företag väsentliga. Samverkan är därför central för att säkerställa landets cyberförsvar. Genom att gemensamt arbeta för att stärka kompetens och dela information kan vi bygga en starkare och mer samordnad struktur.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag som bidrar till att försvara vårt land och främja målen för Sveriges säkerhet. Föredraget kommer handla om hur SOFF fungerar, hur vi arbetar med cyberförsvarsfrågor och hur samverkan är central för att säkerställa landets cyberförsvar.

Talare

Ronja Ahlberg, Områdesansvarig Cyberförsvar

Read more

Jaime Rico, Säljchef på Synkzone AB & Ordförande i SME-D

Read more