Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Nätverksträff Iot World- Tema Design thinking/doing

  • 4 March, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Nu bjuder IoT World in till en digital nätverksträff med tema Design Thinking och Design Doing. Träffen leds av Professor Stefan Holmlid.

När: 4 mars kl 8-10

Var: Via zoom, länk skickas ut till anmälda dagen innan

Sista anmälan: 3 mars kl 12

Under den här nätverksträffen ges en grund för vad design som drivkraft i produktutveckling innebär, bortanför det ytligt använda ”design thinking” som ett workshop-koncept, till det mer genomgripande ”design doing”. Detta görs genom att titta på hur detta har använts för att forma arbetsprocesser i ett av IoT worlds projekt, och genom konkreta exempel på vad design, som förhållningsätt och arbetssätt, har inneburit i detta projekt.

Program:

8.00-8.30 Introduktion till design, design thinking och design doing

8.30-9.00 Fördjupning inom några utvalda aspekter

9.10-9.40 Exempel från IoT World

9.40-9.50 Q&A

9.50-10.00 Enkla sätt att ta design ett steg vidare

 IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Anmäl dig här!