Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Nätverksträff – En logistikhandbok för Internet-of-Things 

  • 27 May, 00:00
  • Zoom

Välkommen på nätverksträff den 27 maj kl 14:00-15:00

Talare: Fredrik Stahre, universitetsadjunkt, Logistik- och kvalitetsutveckling, LiU

För att utveckla effektiva varuflöden krävs ett samspel mellan logistik och teknik samt mellan de aktörer som är involverade i utvecklingen av logistiksystemen. Presentationen handlar om den logistikhandbok för Internet-of-Things inom offentlig verksamhet som utvecklats under forskningsprojektet. Den ger en generell kunskapsbas för olika branscher men mer specifikt kring offentlig verksamhet, i detta projekt kopplat till pilotstudier inom bl.a. sjukvård och avfallshantering.

Partners får  en inbjudan via vidarebefordrad kalenderbokning, saknar någon kollega inbjudan så kontakta Ulrika Johansson.