Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Mångfald + Jämställdhet = ökad trivsel, lönsamhet, innovation och tillväxt

  • 12 March, 00:00

Denna Growth Circle är flyttad till hösten 2020. Vi återkommer med exakta datum inom snar framtid. 

I takt med att konkurrensen inom IT sektorn blir allt högre är det viktigare än någonsin att attrahera, behålla samt utveckla kompetenta medarbetare.

Under denna frukostföreläsning kommer vi fokusera på varför företag bör bry sig om jämställdhet och mångfald. Vi presenterar lärdomar och fallgropar i tidigare jämställdhetssatsningar och förklarar på vilket sätt mångfald visat sig leda till ökad arbetstrivsel, lönsamhet, innovation och tillväxt. Vi kommer utgå från nuläget kring jämställdhet och mångfald i Sverige, berätta varför bias är en av förklaringarna till varför vi har svårt att attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt vad snäva normer i samhället och på arbetsplatser får för konsekvenser.

 

Efter frukostföreläsningen finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupad Growth Circle där verktyg erbjuds för att på bästa sätt kunna rekrytera fördomsfri, nyttja likheter och olikheter och skapa effektiva team och ett innovativt klimat. Mångfald är en strategisk fråga och ledarskapet är en nyckelfaktor för att få ut de positiva effekterna av en heterogen grupp. Med detta som grund riktar sig denna insats primärt till teamledare, projektledare och chefer.

Föreläsningen hålls av:

Henning Lantz är leg. psykolog/organisationspsykolog och civilingenjör i industriell ekonomi. Han har tidigare arbetat med rekrytering på chefs- och specialistnivå. Idag jobbar Henning bland annat med grupp-, organisations- och ledarskapsutveckling, samt utbildningsinsatser inom både offentlig och privat verksamhet.

Om Coronaviruset Covid-19

Linköping Science Park arrangerar en stor mängd event och mötet. Tillsammans med partners och i egen regi. Vår mötesplats Creactive är en öppen mötesarena som främjar utveckling, engagemang och möjligheter.

Med anledning av det nu aktuella läget med Coronaviruset covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. I samband med våra event och andra besök i Creactive uppmanar vi därför alla att följa Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär bland annat att alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, bör stanna hemma från jobbet. Om du har symptom vill vi inte att du besöker Creactive eller våra aktiviteter.

Vi strävar efter att filma och livestreama så många av våra event som möjligt för att alla ska kunna ta del av innehållet i våra event.

På Creactive finns instruktioner för handtvätt uppsatt.

Vi följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger. Våra rutiner och policys kan därför förändras över tid.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/