External

Lunchklubben – Från slöseri till smarta lösningar: Cirkulär ekonomi och dess affärsmässiga potential

  • 20 May, 11:45-13:00
  • Goto 10, Mjärdevi, Linköping
Sign up

Om föreläsningen
Intresset för hållbarhet och ansvarsfullt företagande ökar exponentiellt. En central del av denna utveckling är övergången till en cirkulär ekonomi. Istället för att nyttja resurser som sedan kasseras ligger fokus på att behålla resurser och dess värde inom ekonomin. Cirkulära affärsmodeller syftar till att minska resursförbrukningen och avfallet, samtidigt som affärsverksamheten förstärks genom att designa produkter och tjänster.

Utifrån sin erfarenhet av att implementera cirkulära affärsmodeller inom olika sektorer presenterar Marianna Lena Kambanou, biträdande universitetslektor i industriell miljöteknik, olika typer av framgångsrika cirkulära affärsmodeller, och dess potential att leverera både ekonomisk vinst och minskad resursförbrukning. Du får ta del av verktyg och inspiration för att driva din verksamhet framåt i en cirkulär riktning.

Huvudsaklig målgrupp för föredraget är VD, produktutvecklare eller affärsutvecklare i företag eller offentlig organisation samt företagsfrämjande organisationer. Men även du som är allmänt intresserad av ämnet är varmt välkommen.

Om Lunchklubben
LiU Lunchklubben är en mötesplats i Linköping och Norrköping för universitet, näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter till samverkan. Vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se

Speakers

Marianna Lena Kambanou

biträdande universitetslektor i Industriell miljöteknik på LiU