Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunchklubben East Sweden: Malmstens LiU knyter globala designkontakter

  • 14 November, 00:00

DesigninPine är ett unikt samarbetsprojekt mellan Malmstens, branschorganisationen Svenskt Trä och två möbelföretag i Kina i syfte att stödja exporten av svenska sågade trävaror. Svenskt Trä arbetar aktivt med att utveckla nya exportmarknader där Kina identifierats som en högintressant tillväxtmarknad.

Léo Johannsson, Lektor Möbeldesign, Malmstens LiU, kommer att berätta mer om detta och hur Malmstens ständigt jobbar för att hitta företag som vill samverka med deras tre unika kandidatprogram i möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering.