Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Introduktionsutbildning inom Cybersäkerhet för Innovationsmiljöer, Workshop 1

  • 19 September, 00:00
  • Linköpings universitet, Campus Valla, Linköping
Sign up is closed

Välkommen till en kurs inom grundläggande Cybersäkerhet riktad till bolag och affärscoacher i Inkubatorer och Science Park. 

Här får kursdeltagaren en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp, och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhets-medvetande och säkerhetskultur. 

Kursen består av tillgång till onlinematerial för självstudier, kombinerat med fyra stycken lärar-ledda workshopar à 2 tim för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare. Workshoparna äger rum i LiUs lokaler på Campus Valla, Linköping. 

Workshop 1: 19/9
Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter.