Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Webbinarium: Hur blir vi mer robusta i offentlig sektor? Säkrare materialförsörjning med hjälp av digitalt stöd.

  • 6 October, 00:00
  • Zoom/Online
Sign up is closed

Under webbinariet möter ni Claes Otterborg och Mikael Öberg från Region Östergötland samt Per Bröms från RISE. De delar med sig av hur man sökt och testat olika system för att komma närmare en lösning för en bättre och mer pålitlig lageröversikt inom offentlig sektor. Ta del av insikter från projektet, utmaningarna med att kravställa och identifiera högteknologiska system samt resultatet av de systemtest som har genomförts.

Coronapandemin kastade ljus över de logistiska utmaningarna med materialförsörjningen inom vården och andra delar av offentlig sektor. I dagsläget finns en bristfällig samlad översikt på hur mycket material som finns vid de olika verksamheterna och i vilken hastighet de förbrukas, vilket kan leda till både materialbrist och överskott. Region Östergötland samarbetar med RISE, IoT World, Kinda kommun och Linköpings kommun för att utreda lösningar på frågan.

 

Stort utrymme kommer att finnas för att ställa just dina frågor. 

 

Hoppa in direkt i webbinariet här!