Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostwebinar med Energimyndigheten

  • 30 March, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed
Välkommen till ett webinar där Energimyndigheten berättar om de kommande utlysningarna:

Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus

Energimyndigheten erbjuder finansiering för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid ett till två tillfällen under året. Läs mer här!

Verifiering av innovationer med kund

Energimyndigheten erbjuder finansiering till projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Läs mer här!

Information om Co2-mätningar

Daniel Kullgard, Linköping Science Park, informerar om hur bolag kan få stöttning gällande Co2-mätningar på sina lösningar. Genom att klargöra hur ens produkt eller tjänst bidrar till minskade utsläpp kan bolag lättare attrahera både kunder, investerare och talang.
Webinaret anordnas av Linköping Science Park, LEAD, Cleantech Östergötland och Energimyndigheten.