Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Framtidsdag – Utvecklingsvägar för lantbruksföretaget

 • 26 March, 09:30-15:45
 • Slätten Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster, Sverige
Sign up is closed

Välkommen på en fullspäckad dag med inspiration för teknik- och affärsutveckling i lantbruksföretaget!

Vi har bjudit in en hel rad inspirerande personer som alla presenterar olika exempel på kunskap och erfarenheter möjliga att inspireras av och att tillämpa i företaget detta och kommande lantbruksår. Allt för att ge fortsatt kraft åt lantbruksföretagens lönsamhet och därmed lantbrukets samhällsviktiga utveckling! Det handlar om tekniker, energilösningar, affärsmodeller och goda exempel, möjliga att agera på och skapa affärer och nya lösningar i närtid.

Program

 • 9:30

  Registrering och kaffe, mingel i minimässan

 • 10:00

  Välkomna, introduktion – LRF, Vreta Kluster, Agtech Sweden

 • 10:15

  Trender och omvärldshändelser i lantbruket i Europa och våra grannländer – Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Irland, Ukraina – Anna Nilsson, chefredaktör, LRF Media

 • 10:45

  PAUS

 • 11:00

  Välj en av tre parallella sessioner

  AFFÄRSUTVECKLING 1

  • Går det att förbättra lönsamheten – möjligheter och begränsningar
   – Torbjörn Tagesson, professor företagsekonomi, Linköpings universitet 
  • Strategier för långsiktig företagsutveckling 
   – Carl Gudmundsson, lantbrukare, Kryger Sverige AB

  TEKNIK 1

  • Hur ny teknik revolutionerar lantbruket: En glimt av framtidens jordbruk
   – Per Frankelius och Karolina Muhrman, Agtech Sweden
  • Kan ny teknik locka fler sysselsatta till min näring eller kanske t.o.m. ersätta oss?
   – Jeanette Blackert, lantbrukare Blackerts Gårdsgris

  ENERGI 1

  • Småskaliga solcellsparker i egen ägo – teknik, lönsamhet, finansieringsformer och regler
   – Lars Andrén, Drivkraft
  • Energilagring via batterier och lönsammare sätt att sälja stödtjänster
   – Arne Andersson, Energiexpert, Mathias Eriksson,  Sun4Energy, Johan Lindman, Energy Director
 • 12:15

  LUNCH & Mingel i minimässan

 • 13:00

  Välj en av tre parallella sessioner

  AFFÄRSUTVECKLING 2

  • Omtumlande tider i Europa, jordbruket i stormens öga – Jordbruksintressen, handelspolitik och klimatutmaningar
   – Henric Oscarsson, Ludvig & Co
  • Lönsamhet viktigare än maxproduktion – konkreta tips för genomlysning av företagets ekonomi
   – Sture Gustavsson, SGMA

  TEKNIK 2

  • Värdeskapande teknik för en hållbar gård, och en vidare utblick kring viktig teknik för lantbruket
   – Louise Gårdenborg, lantbrukare Gårdsjö lantbruk, och RISE
  • Behovsdriven teknikutveckling – några exempel på innovationsprojekt
   – Axel Lagerfelt, teknikagronom och lantbrukare, Tolefors Gård

  ENERGI 2

  • Beprövad NASA-teknologi ger minskad dieselförbrukning med 5-10%
   – Bengt Selvert, Lowenergy
  • Bli självförsörjande på kväve med flytgödsel, luft och el
   – Trond Lund, N2 Applied
 • 14:00

  PAUS

 • 14:15

  Nya affärsmöjligheter för lantbruksföretaget – TBD

 • 14:45

  Summering och avslut

 • 15:15

  Fika och fortsatt mingel i minmässa