Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Förkommersiella upphandlingar för framtidens sjukvård

  • 4 October, 00:00
  • Dospace Mjärdevi, Linköping Science Park / Online
Sign up is closed

Erbjuder ert företag IT integrerade lösningar? Vill ni vara med att utveckla och testa framtidens hälso- och sjukvårdslösningar?  

Nu finns det möjlighet att delta i förkommersiella upphandlingar på europeisk nivå. Detta görs i samverkan med hälso- och sjukvården för att utveckla lösningar på identifierade behov, samtidigt som ni får betalt för era forsknings- och utvecklingskostnader.

Den 4 oktober kommer Marie-Louise Eriksson, Projektledare PCP Boost, till Linköping Science Park och berättar om förkommersiell upphandling, vilka värden som finns för företag som deltar och framgångsfaktorer för att skriva ett vinnande anbud.

Under hösten 2022 öppnar två förkommersiella upphandlingar med hälso- och sjukvårdspartners i Sverige, Spanien och Norge. Tillsammans har de en budget på närmare 100 miljoner SEK att upphandla forsknings- och utvecklingsprojekt för och nu söker de konsortier som kan utveckla lösningar som ännu inte finns på marknaden.

 

Det går bra att delta online också.

 

Läs mer om projekten på:

www.crane-pcp.eu

https://carematrix.eu

 

Agenda för dagen:

  • Förkommersiella upphandlingar – Vad är det? Vad är värdet för ditt företag att delta?
  • Upphandlingar 2022 – CRANE och CAREMATRIX
  • Erbjudande av stöd genom PCP Boost – nationellt stöd till företag i förkommersiella upphandlingar inom integrerade hälsolösningar
  • Vilka är framgångsfaktorerna för att skriva ett vinnande anbud?

 

Projektet PCP Boost finansieras av Swelife och Region Skåne.

Läs mer här om projektet och förkommersiell upphandling: Boosta din affär – var med i en europeisk upphandling – Swelife