Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop

Digitalisera för klimatet

 • 8 February, 12:00-16:00
 • DoSpace Alfa, Industrigatan 5 i Linköping, rum AURUM.
Sign up is closed

Lär dig förverkliga klimatambitioner genom digitalisering i praktiken

Välkommen till en unik halvdagsutbildning där vi utforskar och fördjupar sambandet mellan digitalisering och hållbar utveckling med målet att deltagarna ska bli rustade att förverkliga sina klimatambitioner genom digitalisering.

Sverige digitaliseras i rask takt och förväntningarna på att digital teknik ska lösa samhällets utmaningar är höga. Men hur får vi det att hända i praktiken?

En stor utmaning är att det råder låg förståelse för och samverkan mellan ansvariga för verksamheters digitala utveckling och ansvariga för verksamheters hållbarhetsarbete.

Därför har vi skräddarsytt utbildningen för dessa två viktiga ansvarsområden i er organisation och erbjuder en mötesplats för både digitala ledare och hållbarhetsexperter att utveckla sin kunskap, sina strategier och arbetssätt tillsammans.

 • Vi hjälper er att bryta ned barriärer mellan hållbarhet och digital utveckling, och skapar en ömsesidig förståelse för era kollegors arbete. 
 • Vi ger er förståelse för digitaliseringsavdelningens viktiga roll i klimatomställningen
 • Upptäck hur olika digitala system påverkar er organisations klimatmål
 • Utforska era förutsättningar att styra den digitala utvecklingen och förvaltningen mot era klimatmål

Utbildningen är utformad som ett projekt inom ramen för Digitaliseringskonsultbranschens innovationsdrivna färdplansarbete som är en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Utbildningen genomförs i samarbete med Linköping Science Park. 

Utbildningen riktar sig till

Företag och offentliga aktörer som vill förverkliga klimatambitioner med digitalisering och kan tillämpa utbildningens lärdomar i er verksamhet (ej konsulter och småföretag). Då vi vill verka för ökad samverkan mellan ansvarsområden och undvika silos uppmuntrar vi er att delta med personer med olika kompetenser och ansvar inom samma organisation.

 • Personer med ansvar för digital utveckling 
 • Personer med ansvar för hållbar utveckling (specifikt klimatfrågan) 
 • Personer i ledande ställning som är beställare av digital utveckling

Ansökan

Ansök till utbildningen senast den 22 januari. Antalet platser är begränsat.

Senast den 26 januari meddelar vi vilka som har fått en plats på utbildningen.

Mål med utbildningen

Att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

 • Förståelse för digitaliseringens roll i förverkligandet av klimatambitioner
 • Ömsesidig förståelse för dina kollegors arbete 
 • Förutsättningar att adressera digitaliseringens möjligheter och risker i klimatomställningen på ett systematiskt sätt. 

Pris: Kostnadsfritt

 

Program

 • 12:00 — 13:00

  Seminarium inklusive lunch

 • 13:00 — 14:00

  Workshop

 • 14:00 — 16:00

  Träning

 • 16:00

  Avslutning

Kursledare

Ingemar Jansson

Enpact AB

Read more

Sofia Ouhachi

Softronic

Read more