Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Digitala Revolutioner – Den flexibla fabriken där kunden bestämmer själv

  • 21 September, 00:00
Kristofer Skyttner, grundare av Linköpingsföretaget SkyMaker, kommer och berättar om vad som händer när produkter ska tillverkas mer och mer kundanpassat och i små serier. Vilka utmaningar ställs fabrikerna inför? Och vad måste såväl produktutvecklare som slutkunder tänka på när varje produkt kan tillverkas unikt?
SkyMaker AB hjälper företag med kundanpassad produktion och utvecklar nästa generations molntjänster för CAD, 3D och Automation direkt i e-handeln.

Fri entré och öppet för alla. Vi bjuder dessutom på macka och kaffe så långt det räcker. Evenemanget genomförs i samarbete med  Science Park Mjärdevi och Dataföreningen.

Vi ses kl. 18.00 på Datamuseet IT-ceum, Raoul Wallenbersplats, Linköping