Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Den hållbara kunden: Inköparens makt och möjligheter

  • 25 November, 00:00
  • Link to Zoom Meeting:
Sign up is closed

Klimatkrisen och vår förmåga att kraftigt minska och växla ut fossila bränslen är vår tids främsta utmaning. För att det ske måste alla delar av samhället bidra. De flesta större bolag och organisationer har idag upprättat strategier och handlingsplanerför hur man arbetar med frågan. Det finns även många nya bolag och entreprenörer som utvecklat lösningar och produkter som om de införs kommer få en kraftig påverkan för minskningen av utsläpp av CO2. Trots detta är det svårt för bolagen att nå ut med sina nya produkter och tjänster. I vår seminarieserie den hållbara kunden tar vi reda på hur olika funktioner och roller hos en kund påverkar möjligheterna att nå ut med dessa viktiga lösningar. Vid tidigare tillfällen har vi fått VD:s och Hållbarhetschefers perspektiv.

 

Seminarium 25 november

Vid detta tillfälle kommer vi belysa Upphandlarens  och Inköparens roll. Vilken makt och vilka möjligheter har de egentligen att påverka. Hur ska man som entreprenör med en ny lösning prata med en inköpare/upphandlare för att nå ut med sina lösningar som möjliggör för kunden att nå sina hållbarhetsmål? Vilka intressekonflikter finns och hur kan man överbrygga dem? Vi har bjudit in några personer med god insikt och stor erfarenhet om upphandlares makt och möjlighet att påverka:

  • Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete, LiU
  • Eva Braun, inköpschef, Tekniska Verken 
  • Jamie Villegas, Commodity Manager, Siemens

 

Seminariet sker via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84479082071