Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Network meeting

IT-forensik i cyberdomänen; Johnny Bengtsson, Nationellt forensiskt centrum och Niclas Fock, Digital Forensics Sweden

  • 18 October, 10:00-12:00
  • Goto 10, Teknikringen 7, Linköping
Sign up is closed

Vad är it-forensik och hur kan detta komma till nytta i cyberdomänen?

Presentation kommer att inledas med att beskriva vad forensik och forensisk vetenskap innebär, varför och på vilket sätt it-forensik skiljer sig från traditionell forensik, några vanliga områden som inordnas under det it-forensiska samlingsbegreppet och något om den it-forensiska verksamheten som bedrivs vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Presentationen kommer främst att fokusera på det som är relaterat till it-forensik i cyberdomänen; både på it-sidan och på ot-sidan (operational technology). Det sistnämnda innefattar vanligen industriella styr- och driftsystem, något som inte enbart återfinns i industrin, utan även förekommer inom en mängd olika samhällsviktiga sektorer. En generell fördjupning kommer att göras av det som kan hjälpa att besvara frågorna hur, varför och nyttan av att it-forensisk beredskap ska planeras, implementeras och följas upp. Vidare kommer sidoaspekter i form av fysiskt skydd, behörighetskontroll och vikten av att ha en genomtänkt säkerhetspolicy kort att beröras.

Seminariet inleds av Niclas Fock, som tillsammans med Polisen och NFCs forskningsledning startat upp det nationella initiativet Digital Forensics Sweden, ett nätverk som idag samlar 50-talet partners från alla delar av samhället. Bakgrunden till initiativet är den dramatiska ökningen av it-relaterade brott och den tekniska utvecklingen inom digitalisering och AI som skapar nya förutsättningar för brottsutredning och brottsbekämpning.

Niclas kommer att ge en inblick i hur AI kan utnyttjas bättre i samhället, men också hur ny teknik ständigt skapar nya brott.

Avslutningsvis avrundas presentationen med öppen dialog kring it-forensik.

Streama eventet på YouTube här.

Talare

Johnny Bengtsson

Read more

Niclas Fock

Read more