Cyberdagen med Företagarna

 • 11 October, 08:30-13:00
 • Goto 10, Teknikringen 7, Linköping
Sign up

Välkommen till en förmiddag med Företagarna och Cyberly!

Det är hög tid att se om våra digitala tillgångar så som vi gör med de fysiska. Ju mer uppmärksamma vi är på hot och sårbarheter som individer och organisationer, desto säkrare blir vårt samhälle i stort. Genom ökad kunskap och förståelse bygger vi digital resiliens och konkurrenskraft.

Program

 • 8:30

  Registrering, fika och mingel

 • 9:00

  Robert Wallin, Bitr. regionchef Företagarna

  Robert Wallin hälsar välkommen och gör en inflygning och pratar om Företagarna och vikten av att skapa goda förutsättningar och möjligheter för att äga och driva företag i Sverige.

 • 9:10

  Pontus Lindström, expert säkerhet och brott mot företagare, Företagarna

  Brottslighet och otrygghet kommer ständigt i topp i Företagarnas undersökningar av vilka frågor som är viktigast för landets företagare. Varje dag drabbas tusentals företagare och deras anställda av stölder, hot, inbrott och skadegörelse. Det är brott som sällan blir nyheter, men som en liten bit i taget raserar fundamentet för företagandet.

  I rapporten Brott mot företagare kartlägger Företagarna företagen utsatthet för brott och hur deras kontakter med poliser ser ut. Vi har med oss Pontus Lindström författare av rapporten och samt företagarnas expert inom området.

 • 9:30

  Joanna Sjölander, Klusterledare Cyberly

  Då våra tillgångar i allt större omfattning blir digitala, så behöver vi förstärka vår digitala resiliens. Det gör vi genom större vaksamhet, bättre motståndskraft och effektivare incidenthantering, men även genom förstärkt återhämtningsförmåga. Ju mer uppmärksamma och kunniga vi är som individer och som företagare, desto säkrare blir våra tillgångar och vårt samhälle i stort.

  Cyberly är ett kluster, ett nätverk och en plattform för kunskapsutveckling och samverkan inom digital resiliens med utgångspunkt i Östergötland och med bas i Linköping Science Park.

 • 9:45

  Ludvig Oldmark, Cyber Security Consultant, UCS Cyber Security

  Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för att drabbas av dataintrång och cyberangrepp. Om det trots allt skulle ske eller har skett hjälper vi till att minimera skadan och återställa systemen och få i gång verksamheten igen. Var och en av oss kan göra skillnad och Ludvig kommer att ge exempel på ett antal enkla steg för att höja vår digitala säkerhet både som person och som företag.

 • 10:30

  Fika

 • 11:00

  Jan Olsson, Kriminalkommissarie, Nationella Operativa Avdelningen, NOA, Nationellt It-Brottscentrum

  Jan kommer att tala om cybersäkerhet ur ett stort så väl som ett litet perspektiv och hur man kan och bör jobba för att minska riskerna för att drabbas av datanätsbundna brott som riktar sig mot datanät och informationssystem. Exempelvis kan det vara störningar i informationssystem (blockeringsattacker) dataintrång eller dataskadegörelse. bedrägeri eller andra typer av cyberrelaterade brott

  Jan Olsson har arbetat som polis i 30 år varav 14 år som expert inom bedrägerier. Han var med och startade Nationellt Bedrägericentrum 2013–2014 och är sedan 3 år tillbaka på Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center (SC3) som verksamhetsutvecklare/Preventionsansvarig.

  Jan föreläser ett 40-tal gånger per år i Sverige och i Europa/USA. Han har ett medialt ansvar de senaste 12 åren, vilket resulterat i tusentals intervjuer.

  Han deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol men även det internationella Private-Public-Partnership arbetet.

 • 12:00

  Lunch

  Företagarna bjuder på lunch på närliggande Stångs Mjärdevi med avslutande mingel

Talare

Robert Wallin

Bitr. regionchef Företagarna Östergötland, Småland & Gotland

Pontus Lindström

Expert säkerhet och brott mot företag på Företagarna

Jan Olsson

Kriminalkommissarie Verksamhetsutvecklare Nationella Operativa Avdelningen, NOA Nationellt It-Brottscentrum

Joanna Sjölander

Klusterledare Cyberly

Ludvig Oldmark

Cyber Security Consultant, UCS Cyber Security