Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Beräkna en innovations klimatprestanda med 2050

  • 9 November, 00:00
  • Goto 10
Sign up is closed

Vill ni få en uppfattning om hur klimatsmart er innovation är? Hur stora utsläpp av växthusgaser undviks av er innovation?

2050 Consulting presenterar hur de kan beräkna en innovations (produkt eller tjänst) klimatprestanda. Har ni en lösning som är bättre för klimatet än alternativen som finns på marknaden idag så ökar era möjligheter att hitta kunder och investerare som vill satsa på er innovation.  2050 beräknar storleken på de klimatutsläpp som undviks genom att ersätta en befintlig produkt eller tjänst med er innovation. Beräkningar av att undvika utsläpp följer riktlinjerna för den internationella standarden, Greenhouse Gas protocol.

Missade du livestreamen? Se den här!

Källa: Greenhouse Gas Protocol

 

Fika och mingel 

15.00  – Välkommen , Ulrika Johansson,

15.10 – 15.40 2050 Consulting presenterar metoder för beräkning av innovationers och verksamheters klimatprestanda , Helena Kock Åström och Sebastian Calrshamre, 2050 Consulting

15.40-16.00 Tid för frågor

 

Om 2050
2050:s vision är Goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet med hjälp av våra kärnkompetenser: analys, kommunikation och affärsutveckling. Tillsammans med 2050 kan ni vara säkra på att få en samarbetspartner som förstår både affärens och planetens utmaningar.

2050 verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. Företaget har bred erfarenhet av miljö-och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya hållbara ekonomin, hur nätverk skapas och drivs, hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås och hur frågorna kommuniceras och agendan sätts och genomdrivs, så att det som är bra för planeten och hela jordens befolkning också är bra för affärerna. Vår viktigaste kompass är att vara en del i förverkligandet av de Globala målen och därmed integrerar vi de tre hållbarhetsdimensionerna i alla delar av våra uppdrag.

2050 startades 2013 för att kanalisera grundarnas engagemang, kompetens och driv i miljö- och klimatfrågorna. I dag är vi cirka 60 konsulter med djup erfarenhet från något eller några av områdena affärsutveckling, politik på nationell och EU-nivå, hållbarhet samt kommunikation.