Behöver du mer kunskap kring cybersäkerhet vid framtagning av IoT-produkter?

 • 22-23 October
 • Nova-huset (tidigare IFS-huset), Lokal: Aurum
Sign up

Kurs tillsammans med IoT World, Cyberly och Smartare Elektronik

IoT World och Cyberly arrangerar en kurs tillsammans med Svensk Elektronik. Kursen baseras på två halvdagar, där ena dagen går igenom Smartare Elektronikhandboken och den andra halvdagen går igenom Framtagning av Cybersäkra IoT-produkter. Vi kommer dessutom att arrangera ett seminarium i efterhand där vi reflekterar över innehållet tillsammans med Tomas Westlund, RISE.

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, embedded och IoT, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

Ökande antal uppkopplingar, intelligenta sensorer, autonoma system etc. ger större möjligheter att attackera individ, bolag och hela vårt samhälle. Att tänka rätt kring cybersäkerhet i hela livscykeln vid framtagning av IoT-produkter är av avgörande betydelse för vår framtida säkerhet.

Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Dag 1, 22 oktober kl. 13:00-17:00 – Smartare Elektronikhandboken.
Dag 2, 23 oktober kl. 8:30-12:00 – Cybersäkra IoT-produkter

Sista anmälningsdag 1 oktober!

Program

 • 13:00 — 17:00

  DAG 1 - Smartare Elektronikhandboken

  Under den första delen av kursen går vi igenom Smartare Elektronikhandboken 2.0. Kursen passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc. Både du som har lång erfarenhet av branschen samt du som är lite nyare har mycket att hämta här

  I anmälan väljer du om du är intresserad av den första eller andra delen av kursen.

 • 8:30 — 12:00

  DAG 2 - Cybersäkra IoT-produkter

  Under den andra delen av kursen går vi igenom Handbok för cybersäker IoT.

  Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling och framtagandet av IoT (Internet of Things). Cybersäkra IoT-produkter spelar en avgörande roll för att bygga en säkrare framtid i ett alltmer digitaliserat samhälle. Därför har en specifik handbok tagits fram på ämnet. Målet med handboken är att ge handfasta råd, checklistor, standarder och metoder som kan läsas av såväl elektronik- och mjukvaruutvecklare som produktägare och beställare med flera.

  I anmälan väljer du om du är intresserad av den första eller andra delen av kursen.