Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop

Att vända strömmen – Megaspelet om energisystemet

 • 17 June, 08:30-15:15
 • Sal I205 i I-huset på Linköpings universitet
Sign up is closed

Upplever ni låsningar eller svårigheter i diskussioner om omställningen till ett hållbart samhälle? Vill ni försöka bredda systemperspektivet kring vad som borde omfattas av en omställning av energisystemet? Tänker ni att vi behöver bättre förståelse för hur verkligheten ser ut, eller vilka roller vi har? Då ska du delta i nästkommande Megaspel!

Projektet Att vända strömmen syftar till att genom spel främja dialoger om omställning av energisystemet mellan olika aktörer. Genom att delta i Megaspelet kommer du få spela i 4 olika tidsperioder där du får lösa uppgifter och samverka med andra i hur ni ska ställa om samhället. Det är en komplex fråga där du får lära dig mer om olika aktörers perspektiv och tänka utanför boxen i hur ditt drömsamälle skulle kunna se ut.

Om Megaspelet:

Målet är mer konstruktiva samtal och bättre förståelse för systemperspektiv i relation till samhällsomställning och energifrågor. Vi använder storskaliga sociala spel (megaspel) som verktyg där varje deltagare tilldelas en roll. Spelets utgångspunkter och handlingsmöjligheter baseras information från verkliga aktörer.

Ditt deltagande i megaspelet pågår i ca 6 timmar. Du kommer att tilldelas en roll i spelet där du representerar en samhällsgrupp (t.ex. medelinkomsttagare), ett företag (t.ex. eldistributörer eller tillverkningsindustri) eller en roll som politiker eller forskare. Din uppgift kommer att vara att försöka uppnå vissa mål för din roll samtidigt som alla som spelar ska uppnå gemensamma mål gällande omställningen till ett hållbart samhälle. Själva spelet kombinerar brädspel med förhandlingar och rollspel. Under megaspelet finns spelledare från projektet tillgängliga för att svara frågor. De kommer också att göra olika inspel under spelets gång.

Vem kan delta?

I spelet kan alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning delta. Exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv.
Begränsat antal platser!

 

Därför bör du vara med och spela:

 • Du får en ökad förståelse för energisystemet
 • Du får en ökad förståelse för utmaningar och möjligheter i energisystemet
 • Du får lära dig mer om andra aktörer
 • Du får ta del av insikter i beroenden mellan energisystem, samhälle, miljö och klimat
 • Du får en ökad förståelse utifrån ett systemperspektiv

 

För de som vill kommer vi även avsluta dagen med en after work där vi får lära känna varandra ännu bättre! (Mat & dryck till självkostnadspris)

Program

 • 8:30

  Introduktion till dagen och samtycke

 • 9:00

  Tutorial

 • 10:00

  Runda 1

 • 11:00

  Runda 2

 • 11:30 — 12:30

  Lunch

  Linköpings universitet bjuder på lättare lunch.

 • 12:30

  Rund 3

 • 12:45 — 13:30

  Runda 4

 • 13:45 — 14:00

  Resumé och framåtblick

 • 14:00 — 14:15

  Fika & Enkät

 • 14:20 — 15:00

  Debriefing

 • 15:00 — 15:15

  Avslutning