Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.
External

Att leda agil utveckling

 • 25 May, 09:00-16:30
 • Responsive HQ, Teknikringen 10, plan 7, 583 30 Linköping, Sverige
Sign up is closed

Produktinnehåll, planering, estimering, teknik, organisation, ledarskap – det krävs mycket av en ledare i den moderna utvecklingsorganisationen.

Att ha en ledande roll i en modern, systemutvecklande organisation innebär speciella utmaningar. Kursen tar upp ledarskapet i förhållande till kunskapsarbete, självorganiserande team och komplexa miljöer.

Genom kursens genomgångar och övningar hjälper vi dig att bygga en konceptuell modell av modern, komplex, utveckling som hjälper dig att resonera utan att fastna i redan existerande ramverk eller implementationer. Modellen visar vad man som ledare på olika nivåer behöver ha koll på, kommunicera och besluta kring. Genom att placera många praktiska aspekter, såväl som själva ledarskapet, i den generella modellen kan vi se varför många agila implementationer och ramverk inte når hela vägen fram.

Den konceptuella modellen hjälper oss att resonera på ett bättre sätt kring t.ex estimering, planering och uppföljning och visar varför vissa uppfattningar om utveckling inte är realistiska eller konstruktiva. I kursen får du tips på hur man trots det kan navigera i, och leda, komplex utveckling.

Den viktiga frågan är förstås vad behöver vi hantera annorlunda jämfört med en mer traditionellt sätt att leda och styra utveckling, som alltjämt är en vanlig ingång inom utvecklingsorganisationer idag.

För vem

Utbildningen ger en bred bild av ledning av utveckling och passar därför dig som arbetar som, eller siktar på att bli

 • Produktledare
 • Projektledare
 • Produktägare
 • Teamledare
 • Grupp- eller linjechef i en utvecklingsorganisation

Innehåll

Ämnen som kommer att avhandlas:

 • Varför agilt?
 • Komplexitet
 • Estimering, prioritering och planering
 • Ändringar
 • Team & kompetens
 • Risk, okända faktorer & oväntade händelser
 • Epics, Stories och Tasks
 • Inkrementell, iterativ utveckling av hela produkten
 • DevOps, förvaltning, …

Vad du kan lära dig

Efter kursen har du en mental modell av väl fungerande modern, agil utveckling som gör att du kan

 • dechiffrera och navigera i andra modeller och ramverk, t.ex Scrum, Less och SAFe, och se vilka delar som är centrala för att uppnå effekter väsentliga för verkligt modern utveckling
 • hitta luckorna i en organisations implementation av “agile” och ha idéer om hur man åtgärdar dom

När: 24 maj, 2023 09:00 to 25 maj, 2023 16:30
Plats: Responsive HQTeknikringen 10, plan 7583 30 LinköpingSverige
Avgift: Deltagaravgift11 900,00 kr