Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Affärsnytta med visualisering

  • 12 May, 00:00
  • Visualiseringscenter, Kungsgatan 54, Norrköping
Sign up is closed

Visualisering är ett utmärkt verktyg att använda för produktionsplanering, som beslutsunderlag men också i marknadsföring och i kundkontakt. Genom visualisering kan du visa din kund ditt erbjudande på ett snabbt och effektivt sätt vilket leder till säkrare och snabbare avslut i affären. Du kan också skapa digitala tvillingar för lokaler, maskiner eller annat för att utveckla din produktionsplanering och få bättre beslutsunderlag.

Varmt välkommen till ett frukostseminarium där du får se möjligheterna och skapa affärsnytta genom att använda visualisering.
Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här.

Visual Sweden har nu ett initiativ, Visual LIFT, som riktar sig till att främja digitalisering och visualisering för SME-företagare, där företag får prova på visualisering för utveckling av sina verksamheter, och till hösten startar vi ett fördjupningsprogram med fokus på affärsnytta genom visualisering.

08:00 Mingel med frukost och välkomna till Visualiseringscenter C.
08:30 Inledande presentation välkomna av Almi
08:40 Visual Sweden, om Visual LIFT för SME inom industri och vårt nya industriella lab.
09:00 Visning och demonstrationer av utrustning i Visualiseringslabbet.
09:30 Domfilmen Making Magic
10:00 Avslutning