Vi träffar Anders på en walk-and-talk-intervju för att lära känna en av Swedish Scaleups nyaste coacher. En powerwalk på dryga timmen blir synonymt med Anders styrka från flertalet bolagsresor och gedigna branscherfarenhet, men framför allt hans energi och driv framåt i hög fart.

– Jag trivs bäst med att arbeta i egen regi, långt ifrån det större bolagets byråkrati och tungrodda beslutsprocesser, säger Anders. Fort ska det gå, med snabba beslut, korta puckar och drag under galoscherna.

Förutom en kortare anställning inom NCC-koncernen, har Anders drivit egna bolag eller arbetat som konsult under sitt 30-åriga yrkesverksamma liv. Sedan mitten 90-tal har han utvecklat verksamhetssystem inom bygg-, entreprenad- och servicebranschen.

– När gemene man pratar om ’byggbranschen’ går tankarna till stora projekt som Karolinska Sjukhuset men en majoritet av projekten inom verksamhetsområdet är små och med korta ledtider. Efter 15 år hos de stora entreprenörerna har jag svängt om mot de små- till medelstora företagen där målet varit att hjälpa mindre entreprenörer att effektivisera och digitalisera sin verksamhet.”

Den senaste bolagsresan möjliggjordes tack vare den kravspecifikation som Anders tagit fram under sina 20 år i branschen. I sin hand höll han ett verktyg för hur framtidens byggbransch skulle jobba.

– I den här branschen finns så många duktiga yrkesverksamma. Men många ser kontorsstolen som ett plågoredskap, med följden att orderhantering, tidrapporter, leverantörsfakturor och fakturaunderlag blir liggande. Jag kunde med min lösning erbjuda en automatiserad lösning på ett manuellt problem – från första kundkontakten till färdig slutfaktura.

Med fotfäste i sin erfarenhet från branschen, dess verksamheter och utmaningar, stod han stadigt i sin övertygelse att lösningen skulle fungera. Och det gjorde den. 

Det innebar starten för Next, ett molnbaserat projekt- och affärsverktyg skräddarsytt för byggsektorn. Vid uppstarten 2014 var omsättningen 5 miljoner, en siffra som 2022 ökat till 160 miljoner. De senaste åren har Anders valt att lämna över till andra förmågor inom företaget.

– Jag drivs av att få saker att hända, av innovativa lösningar och kreativt skapande, säger Anders. När bolag växer så omformas de gradvis till en industri och lika ofrånkomligt minskar då farten från ritbord till färdig funktion. En insikt jag har fått under åren är att jag trivs bäst i uppstarten där det lilla entreprenördrivna teamet skapar magi. 

Vid en ålder av 58, frågade sig Anders; ”Vad ska jag göra med resten av livet?” Han började söka efter en möjlighet att guida nya entreprenörer genom både de lyckosamma vindlingar och de fallgropar som utgör grunden till det vi kallar erfarenhet. Samtidigt rekommenderades hans namn från flertalet källor till Swedish Scaleups. Det gjorde det helt naturligt att en första förfrågan landade redan vid det första lunchmötet. 

– Som coach sätter jag ödmjukhet framför allt, säger Anders. Jag agerar bollplank och finns där som stöd i att driva processen, men det är den andra parten som måste formulera sina utmaningar och omsätta dem i konkreta svar. Personkemi och egen erfarenhet är något som måste stämma för att bygga förtroende, och mitt fokus ligger därför på produktbolag inom IT-området.

När Anders får frågan om vilken faktor som är den mest kritiska för möjligheten till tillväxt kommer svaret snabbt.

– I alla företag är personalen den viktigaste resurs du har, och i ett mindre tillväxtbolag är den helt avgörande. Att personalen ska trivas, ha intressanta arbetsuppgifter och tycka att det är kul att gå till jobbet är en självklarhet, men det är också viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter och kanske även möjligheter till delägarskap. 

Att delta i ett Scaleup-program innebär en ordentlig skjuts för verksamheten, men kräver både envishet och motivation. Ovanpå alla ordinarie uppgifter och ansvar ska du som ledare i ett tillväxtbolag prioritera de långsiktiga visionerna och de strategiska ställningstaganden som hör till.

– Det går inte att delta i ett Scaleup-program ”litegrann”, du måste vara beredd att avsätta tid. En bolagsledare som vill skala sin verksamhet på riktigt måste också ha modet att plocka in externa chefer även i ledande positioner. Sist men inte minst skulle jag vilja skicka med den mentala resan du måste göra som ledare i ett bolag som växer snabbt. Du kommer att se en förändring från det lilla och familjära till en mer formell och på längre sikt industriell arbetsplats. Här finns den stora fördelen med att ha entreprenörer som coacher, vi har själva varit med när det blåst och har nog en ganska pragmatisk syn på bolagsresor, säger Anders. Placeringen i Linköping erbjuder också en extra trygghet, som framåtskridande stad och företagsvänlig miljö med otroligt mycket erfarenhet och innovationskraft att ta stöd i.