Optiplan har sedan starten 2005 växlat upp verksamheten från tvåmannalag till fullfjädrat SaaS-bolag. Deras stabila, digitala tjänster för samhällsfinansierade resor och kommunala skolval erbjuder idag en trygg väg framåt för 87 av Sveriges 290 kommuner. Som ett av DI:s Gasellföretag tre år i rad navigerar de vant förbi vägbulorna på tillväxtresan utan att sakta ner.

Optiplan har sitt säte i Norrköping och är mycket stolta över att ha alla delar av verksamheten under samma tak, inleder Maud Waltersson, VD på Optiplan. Lagandan genomsyrar lokalerna som rymmer samtliga avdelningar och alla 21 medarbetare. Genom hela bolagsresan har vi värnat om det lilla bolaget i den stora tillväxten. Vår är en platt organisation som tillåter alla att höras. Genom att vara lyhörda, flexibla och snabbfotade får vi korta beslutsvägar från idé till tjänst.

Optiplans två grundare träffades under studierna och la grunden för bolaget när de gemensamt utvecklade en optimeringsalgoritm. Efter att ha letat efter en lämplig applikation på marknaden, hittade de fram till optimeringen av skolskjutsen i Norrköpings kommun där timingen visade sig vara perfekt. Kommunen stod precis inför att upphandla nya fordon.

Det första området vi fick möjlighet att testa var Kolmården och med algoritmen kunde antalet fordon minskas med en buss, berättar Maud. Ett avtal med fordonsleverantören kan löpa i 6–8 år, så sammanslaget innebar det en kostnadsbesparing om ca 800 000 kr/år.

Efter det lyckade utfallet fick Optiplan uppdraget att optimera skolskjutsen för alla områden i Norrköpings kommun. Hela hanteringen av elevresor digitaliserades från ansökan till beslut, och skapade ett kraftfullt verktyg för handläggning av resa och ruttplanering.

Optiplans nästa kund blev Linköpings kommun. Med den andra affären i hamn utkristalliserades vår spetskunskap inom optimering av fordonskapacitet med fokus på skolskjuts. 

Foto: Maud Waltersson, VD på Optiplan

Smart, säkert och skalbart

Med en växande kundbas har de kunnat optimera verktyget utifrån det omfattande regelverk som kretsar kring området skolskjuts; skollagen, kommunallagen, och regelverket som kommunen själv använder sig av. 

2017 fick Optiplan frågan om att digitalisera skolvalet för en av sina befintliga kunder. Den manuella hanteringen i kommunen blev alltmer ohållbar.

Den nya tjänsten innebar, förutom en rättvis fördelning av tillgängliga platser, full spårbarhet genom hela skolplaceringen med in- och utflytt och köhantering.

I Optiplans portfölj finns även ett ganska nytt tillskott, tjänsten för turbundna resor. Den erbjuder kommunerna ett digitalt verktyg för resor inom ramen för LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Med Optiplan turbundna resor ligger fokus på att skapa ett IT-system som ger en effektiv och digital beställningsprocess för turbundna resor.

Optiplan har genom hela sin bolagsresa haft en långsiktig kontakt med Almi företagspartner. Det var genom den kontakten som de fick upp ögonen för Swedish Scaleups.

– Acceleratorprogrammet är en värdefull skjuts framåt om du står och stampar. Det är också en möjlighet att träffa andra företag att inspireras av och utvecklas tillsammans med, säger Maud och fortsätter: Eftersom alla coacher är entreprenörer, finns det också någon som tar emot alla stora och små frågor. De kanske inte har gjort samma val som du, men kan erbjuda stöttning vid de vägskäl du kommer att möta.

Swedish Scaleups, stöttar och snabbar på

Maud upplever att organisationen kring Swedish Scaleups är duktiga i matchningen av företag och coach. Att växa ett bolag är en utmanande process och programmets coacher erbjuder stor lyhördhet och stöd genom hela tillväxtprocessen.

Optiplans värdeord är trygghet, innovation och kvalitet. Som ungt bolag är det lätt att säga ja till alla önskemål, och det skapar i sin tur en vid och spretig produkt eller tjänst. En viktig lärdom längs vägen är att stå fast och ha modet att säga nej till utveckling som vi inte kan stå bakom. Det är så vi förvaltar den information vi får från våra kunder och tar med den i vidareutvecklingen av hållbara och tillförlitliga tjänster.

Med 87 av Sveriges 290 kommuner, är Optiplan marknadsledande. Men marknaden är också begränsad till Sveriges antal kommuner. Deltagandet i acceleratorprogrammet har erbjudit teoretisk kunskap, ett stabilt stödsystem och ett nätverk av nya kontakter för att finna effektiva vägar att växa.

I det fortsatta arbetet med internationalisering och talangattraktion undersöker vi på sikt möjlighet att expandera verksamheten utanför Sverige, säger Maud och betonar att programmet erbjudit en bra balans mellan handledning, egen insats och utbyggt kontaktnät. Framför allt tar jag med mig de lärdomar och värdefulla kontakter som kommit av att möta andra bolag genom Swedish Scaleups nätverk. Studiegruppen är upplöst men vi kommer fortsätta vårt utbyte.

2018 fick Optiplan nycklarna till ett nytt kontor. Då hade de nått en tillväxt som krävde större lokaler, och det klivet markerade en milstolpe för verksamheten. 2022 var det dags för nästa flytt till nuvarande kontor på S:t Persgatan i centrala Norrköping.

– Trots en pandemi har företaget fortsatt att växa kraftigt, säger Maud och avslutar: Vi växer tillsammans med starkt engagemang och gemensamt ansvar för våra samhällsbärande uppdrag. Tempot är ofta högt, men vi stannar också upp och firar våra framgångar – alla är med på resan.

Snabba frågor till Optiplan

Vad drivs Optiplan av?

– Kombinationen av kreativitet och rättssäkerhet. Vi känner ett starkt ansvar för vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Genom att skapa innovativa IT-system för elevresor, skolplaceringar och turbundna resor, skapar vi en trygg och säker grund för samtidens och framtidens kommuner och invånare.

Vilket avtryck skapar Optiplan?

– Med algoritmer för samhällsnytta! Optiplan förenklar det krångliga kring skolskjuts, skolval och turbundna resor. Genom att skapa spårbara, rättssäkra och hållbara digitala tjänster förenklar vi hela processen för alla intressenter, från ansökan till beslut.

Tankar om Norrköping och Östergötlandsregionen?

– Norrköping som stad har utvecklats i en mycket positiv riktning. Från utpräglad industristad till pulserande hubb för IT-bolag med tät samverkan mellan näringsliv, universitet och forskningspark. Det finns en framåtanda i hela kommunen. Närheten till Linköping, det stora universitetet och Linköping Science Park, och pendlingsmöjligheterna till Stockholm skapar också energi och driv till regionens företagande.

Fakta Optiplan

Produkt: Molnbaserad mjukvarutjänst för samhällsbetalda resor och skolplanering. Konsultverksamhet och utbildning inom optimering och upphandlingsverksamhet kring våra specialistområden.

Grundades: 2005

Omsättning: 31,5 Miljoner, 2022

Tillväxt: 25% årligen

Ort: Norrköping