En science park är så mycket mer än en samling byggnader, det är lätt att se vid ett besök. Myllret av människor, företagsloggorna som samsas på husväggarna, nya och gamla bekanta som sammanstrålar i restaurangkön.

Just närheten mellan företagen är en av nycklarna för att skapa det nätverk som definierar en science park. Gemensamma ytor som gym, lunchrestauranger, promenadstråk och kontinuerliga event bildar en plattform att mötas mellan olika företag och med det ökar möjligheten till samarbeten och spontana möten.


Närheten till universitetet spelar också en mycket viktig roll. Varje år startar nya företag där idéerna härstammar från universitetens forskning och dess studenter. Förverkligandet sker tack vare möjligheterna inom science park och samarbete med inkubatorer.

– En tydlig trend inom dessa teknikparker är just det ökade samarbetet med inkubatorer tillsammans med det fortsatt ökande inflödet av mindre och nystartade företag, konstaterar Magnus Klofsten, professor i innovation och entreprenörskap på Linköpings Universitet.


Universitetens inriktning påverkar tydligt parkernas innehåll, i Linköping verkar många av företagen inom just områden som AI, IoT, visualisering, mobil kommunikation med flera, som en direkt avspegling på universitets kursutbud. Linköping Science Park är även hemmabasen för ett antal teknikkluster, så som IoT World, AI Sweden och ett kluster för cybersäkerhet.


I ’Triple helix’ modell för innovation beskrivs beståndsdelarna akademin, politiken och privata sektorn och dess samverkan för att driva innovation. Som en treenighet göder alla sidor varandra med de olika delar som bidrar till möjlig innovation. Regeringen finansierar universiteten och kan på en strategisk nivå påverka utbuden över tid. Riktad finansiering stärker vissa områden för att öka landets kapacitet. Dessa avspeglar sig snabbt i nya idéer och nya företag. För att dessa ska ha goda möjligheter att utvecklas finns i parkerna ett bredd utbud av program som till exempel inkubatorer, acceleratorsprogrammet Swedish Scaleups och coachning.

– Idag är Linköping Science Park en framgångsrik teknikpark, konstaterar Magnus. Sedan starten som en av Sveriges två första teknikparker 1984 har den vuxit för varje år och ser inte ut att bromsa. Den är idag hem till flera av Linköpings stora och små ­ledstjärnor, och vem vet vilka framgångssagor som i detta nu tar sina första stapplande steg i linköpingsparkens lokaler.