PRISHTINA, KOSOVO, SEPTEMBER 16, 2019: Sunset view of Deshmoret e Kombit boulevard in Prishtina, Kosovo

Som ett led i ambassadens främjandesatsning och reformstöd inom entreprenörskap har Sveriges ambassad i Pristina, i samråd med partnerorganisationer i Kosovo, identifierat ett behov av kunskapsutbyte mellan svenska och kosovanska innovations- och företagsprogram. I synnerhet sett till att Sverige och svenska företag är världsledande inom ICT ser de möjligheter till bidra med kunskaper på områden av relevans för den kosovoanska marknaden. Ambassaden ser detta som ett bra exempel att bättre fånga synergier och utveckla samverkan mellan utvecklingssamarbete, handel och näringslivsfrämjande.

I samarbete med partnerorganisationen ICK, Innovation Center Kosovo, stöttar ambassaden eventet ”Global Entrepreneurship Week Kosovo” (GEWK). Vi vill under 2023 bygga vidare på detta framgångsrika och populära koncept genom att bjuda in svenska representanter. Vi utforskar således möjlighet för svenskt deltagande, eventuellt även för att tala, i samband med årets upplaga av GEWK. Jag bifogar ett konceptpapper framtaget till partners för årets upplaga – bortse gärna från stycket om sponsorskap, Sverige är redan en av huvudsponsorerna för eventet.

Årets upplaga av GEWK äger rum den 13-19 November 2023. Mer info om Global Entrepreneurship Network och Global Entrepreneurship Week hittar ni här och på GEW officiella hemsida.