Världens byggnader förbrukar 53% av världens elektricitet och 2040 ökar andelen till 80%. Driftskostnader utgör 75% av en fastighets kostnader under dess livstid. Hela 30% av den energi som används i en genomsnittlig kommersiell byggnad går till spillo. Internet of things (IoT) gör det möjligt att minska energiförbrukningen, effektivisera fastighetsdriften, öka fastighetens driftnetto och samtidigt förbättra inomhusklimatet i din fastighet.* Läs mer om Attentecs smarta IoT-lösning för fastighetsbranschen!

Ägare och förvaltare av fastigheter vill öka driftnettot. För att göra det behöver vi minska energikostnaderna, minimera oplanerat underhåll och minska kostnader för skador. Samtidigt vill vi inte att det ska försämra inomhusklimatet utan ännu hellre förbättra det. En ytterligare positiv effekt av effektivare fastighetsdrift är minskad klimatpåverkan genom reducerade utsläpp av exempelvis koldioxid. Digitalisering av fastigheter där vi installerar sensorer och samlar mätdata i syfte att få ett faktabaserat förhållningssätt till fastighetsdrift ger precis sådana möjligheter.

Trots att fördelarna med digitalisering av fastigheter ofta är kända tvekar många fastighetsägare eftersom de ser en satsning på uppkopplade lösningar som en stor och komplex investering. Det  är särskilt bekymmersamt då digitalisering och innovation är helt avgörande för att branschen ska ha förmågan att bryta trenden med den ökade energikonsumtionen och klimatavtrycket från fastigheter.

Attentec har därför tagit fram en IoT-lösning riktad till fastighetsbranschen, och då främst till ägare av mindre eller lite äldre fastighetsbestånd. Syftet är att snabbt, enkelt och till låg kostnad ge fastighetsägaren möjlighet att utvärdera vad en IoT-lösning kan erbjuda, exempelvis:

  • Översikt och kontroll
  • Spara tid och pengar med prediktivt underhåll
  • Bättre service genom att kommunicera med dina kunder
  • Förbättra hållbarhet genom energioptimering
  • Ökad kundnöjdhet och säkerhet

Lösningen innebär att fastighetsägaren får ett faktabaserat beslutsunderlag i form av

  • Realtidsinformation om temperatur, luftfuktighet, status stängda/öppna dörrar/fönster (eller rökluckor/garageportar etc), nyttjande konferensrum/skrivbord, larm om vattenläckage.
  • Tillgång till historiska mätdata
  • Insikt i hur fastigheten används, mår och fungerar.

I samarbete med IoT World, Linköping Science Park och Sweco kompletterar och stärker Attentec hållbarhetsaspekterna av erbjudandet genom att erbjuda beräkningsmodeller, simuleringar och analyser av hur optimering av inomhusklimatet ger konkreta minskningar av CO2-utsläpp.

 

 

*Källor: US Energy Information Administration;  U.S. Department of Energy)