Har din organisation en idé med potential att minska utsläppen av koldioxid, men som behöver testas och verifieras innan den når marknaden? Då utmanar vi dig att möta drakarna i testbädd Ebbeparks egna draknäste!

Den 24 januari är det dags för Ebbeparks draknäste där det ges möjlighet att pitcha sin idé inom energi-och miljöområdet för fastighetsägarna i Ebbepark, Tekniska Verken och RISE. Möjligheten riktar sig till små till medelstora företag som har en teknisk lösning, en produkt eller en tjänst som minskar utsläppen.

Genom att delta har du chans att vinna drakarnas gillande och bli ett steg närmare en testbäddscheck värd 20 000 kronor.

Drakarna kommer att välja ut upp till sex verksamheter som får presentera sin idé vid eventet den 24 januari. Läs mer om Ebbeparks draknäste och hur du anmäler dig här.

Sista anmälningsdag är den 16 januari. Alla testare kommer bli kontaktade senast den 17 januari för att meddela om ni har gått vidare eller inte.

Kriterier på sökande företag:

  • Din idé ska kunna testas i tillsammans med något av de kommunägda bolagen eller RISE
  • Din idé ska ha potential att sänka CO2-utsläppen
  • Din idé ska vara redo att testas inom tre månader
  • Sökande företag har max 249 helårsanställda

Delta som publik:

Om du är nyfiken att bara komma förbi och lyssna och samtidigt ta del av nya hållbara idéer är du också förstås hjärtligt välkommen. Anmäl dig som publik här.