Visual Sweden främjar innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Digitala tvillingar genomsyrade många av klustrets projekt under 2022 och de har sett användningsområdet expandera till ett flertal olika domäner.

– Digitala tvillingar spelar en avgörande roll för framtida innovation. De kommer att utgöra den grund som låter beslutsfattare ta kloka beslut och göra betydelsefulla investeringar för framtiden, säger Felicia Lai Jakobsson, processledare på Visual Sweden.

Ett av Visual Swedens mest uppmärksammade exempel var i samarbetet med Around the corner och Spotscale, där en digital tvilling av Musikhjälpen skapades inuti det populära äventyrs- och byggspelet Minecraft. De som inte var på plats på Kärlekens torg i Göteborg kunde engagera sig i evenemanget och besöka spelvärldens motsvarighet till buren. Valet av en redan etablerad plattform skapade både stabilitet och möjliggjorde en del ny funktionalitet.

– En av uppdateringarna var att spatialt ljud i Minecraft infördes, så man kan stå i grupper och prata med varandra en bit ifrån buren. Går man närmare buren hörs konserterna tydligare, precis som på en vanlig konsert. Vi lade också till möjligheten att Swisha sitt bidrag via den digitala plattformen.

Projektet blev internationellt uppmärksammat och fick stort medialt genomslag. Visual Sweden använder liknande digitala tvillingar i många av sina projekt, ofta i gränslandet mellan forskning och näringsliv. I projektet SimStad – Plattform för digital tvilling Norrköping utvecklas en digital tvilling av Norrköping stad. Denna kommer göra det möjligt att på olika sätt beräkna och visualisera Norrköpings innehåll och utveckling, genom att kartlägga infrastruktur, miljö och mycket annat. I projektet MeDigiT utvecklas en medicinsk digital tvilling med målsättningen att underlätta användningen av individspecifika digitala modeller i sjukvården för bättre diagnostik, mer individanpassad behandling av sjukdom, och förenklad och förbättrad utbildning av sjukvårdspersonal.

– Genom att samla och kartlägga information i digitala tvillingar har vi möjlighet att utvärdera och titta på historisk påverkan som sedan kan lära oss hur vi ska göra i framtiden. Vi kommer till exempel kunna förutsäga och därmed förebygga katastrofer som orsakas av exempelvis klimatförändringar, resursbrist eller ett försämrat säkerhetsläge.