I dagens läge inträffar cirka 2700 incidenter per år i sjöfartsindustrin och en minskning är inte i sikte trots förebyggande åtgärder. Med LifeFinders IoT-enhet skulle trenden kunna vända. 

Genom att kombinera sensorer som exempelvis kan känna av rörelse, temperatur, position och luftkvalitet kan LifeFinders IoT-enhet lokalisera och detektera farliga situationer i arbetsmiljön och fungera som en digital skyddsängel för medarbetare. 

Enheten kan monteras på exempelvis arbetskläder, hjälmar och armband. Det primära syftet är att minska responstiden vid olyckor och skapa en ökad trygghet på arbetsplatsen. Den är anpassningsbar och utformad för att möta specifika behov och kan enkelt integreras i olika arbetsmiljöer. Batteritiden är mellan fem till tio år och behöver därmed inte laddas. 

“Vid en olycka skickas larmet omedelbart till insatsledningen, vilket ger dem viktig information om en potentiellt farlig händelse. Enheten är utrustad med en accelerometer, vilket innebär att om den känner att enheten är stillastående kan det indikera att personen har fallit eller kollapsat,” berättar Johan Frilund, styrelseordförande på LifeFinder.

Det här testas exempelvis tillsammans med Räddningstjänsten i Stockholm och Göteborg för brandmän ute i tjänst. 

Stort behov på marknaden

Idag arbetar LifeFinder bland annat med ett företag vars personal verkar i konfliktdrabbade områden. Vanligtvis brukar kommunikationen ske mobilt, men många gånger slås mobilnätet ut vilket försvårar arbetet. Då Lifefinders enhet inte är beroende av mobildata, utan kör via Lorawan nätverket, förenklar det spårning av personalstyrkan.

Ett annat exempel är inom havsbaserad vattenkraft där personalen behöver resa till vindkraftverken för att utföra arbetsuppgifter. Med LifeFinder kan de enkelt övervaka utrustningsstatus i realtid och undvika onödiga inspektionsresor vid problem som trasig eller saknad utrustning.

Dags att göra affärer

Nu är det dags för LifeFinder att ta nästa kliv i utvecklingen av organisationen och är öppna för att hitta samarbetspartners och göra fullskalig affär, speciellt arbetsmiljöföretag. IoT World utgör ett gott nätverk för att knyta kontakter och hitta potentiella samarbetspartners. Tveka inte att kontakta Johan vid intresse – kanske vet du någon som har behov av skyddsteknik?