28 maj hade IoT-hubben digifysisk workshop med många engagerade deltagare. Syftet med workshopen var att ta fram tankar och idéer kring att offentlig konst kan initiera ett pilotprojekt inom digital hantering av konst.

Region Östergötland vill skapa attraktiva och stimulerande vårdmiljöer där patienter, personal och besökare kan känna trygghet, identitet, trivsel och omsorg. Uppdraget för konstavdelningen innebär att arbeta med människan i centrum. Konst bjuder in till en personlig upplevelse, känslor, tankar och reflektion. Konsten bidrar också till gestaltande värden i ett större sammanhang där platser får identitet och innehåll med unika långsiktiga värden. 

Konstavdelningen har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i Region Östergötlands lokaler. Konstuppdraget är regionsövergripande och sköts enligt fastslaget uppdrag. Konstsamlingen ägs av Region Östergötland och förvaltas av Konstavdelningen inom Regionfastigheter och innebär att säkerställa kvalitet, långsiktighet och professionalitet gällande konst i Regionens lokaler och utemiljöer. 

All konst registreras i en konstdatabas i fastighetssystemet Faciliate. Utmaningen för workshopen är hur konstavdelningen kan ha koll på att konsten hänger kvar där den är registrerad och monterad.

Denna rapport med omvärldsbevakning togs fram och presenterades av Attentec, Christoffer Johansson.

Läs rapporten här! Ladda ner

Christoffer Johanssons presentation Ladda ner