Carolina Nilsson, marknadsansvarig på DAZOQ.

DAZOQ vill få industriföretagen att bli medvetna om hur industrier kan nyttja sina maskiner till fullo. Med DAZOQs energiövervakninssystem kan industrier visualisera, spåra och hitta besparingspotential i realtid där IoT spelar en viktig roll i plattformen.

DAZOQ har skapat ett molnbaserat energiövervakningssytem som hjälper industrier och företag att visualiera, spåra och hitta möjlig besparingspotential i realtid. Med trådlösa sensorer som kan installeras under minuten mäts energiförbrukningen på maskinnivå som visualiserar all data i deras plattform där IoT är framträdande. Temperaturmätare kopplas upp till plattformen för att säkerställa att arbetsmiljön och komponenternas kvalité i industrierna håller hela vägen till kund.

“Med hjälp av mätning och digitalisering kan vi förbättra energieffektiviteten hos våra kunder, någonting som går hand i hand med vår vision om att skapa en hållbar framtid för våra industrier genom innovation,” säger Carolina Nilsson, marknadsansvarig på DAZOQ.

Projekt inom industri 4.0 tillsammans med Almi Jönköping

Just nu arbetar de med projektet Industri 4.0 som drivs av Almi Jönköping. Projektet ska främja digitalisering i industrin och få företag att bli medvetna om potentialen som finns inom ämnet, men också att få industrier att se värdet av att öka användningen av maskiner, och hur det bidrar till en hållbar framtid. Hittills har projektet tillsammans med flera aktörer lyckats identifiera cirka 4 GWh onödig energiförbrukning.

Driva utvecklingen av IoT med andra medlemmar i IoT World

Genom att gå med i IoT World ser DAZOQ stora möjligheter med att knyta kontakter med andra i nätverket och vara med och visa kraften som digitalisering har. 

“Vi vill bidra med lyhörda öron som aktivt lyssnar och deltar på events och andra intressanta sammankomster. Vi tror verkligen att man kan lära sig av varandra och ser fram emot att öppna spännande dialoger och hitta möjliga samarbeten som detta medlemskap kan medföra. Det ska också bli spännande att höra hur vi tillsammans kan komma fram till att accelerera användandet av IoT och hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle med hjälp av digitaliseringen,” avslutar Carolina.

 

Nyfiken på DAZOQ? 

Läs mer om deras projekt tillsammans med Siemens Energy för IndX.