När företag över hela världen tävlar om att attrahera de mest kompetenta individerna måste startups vara innovativa för att kunna rekrytera och behålla toppbegåvningar. Dazoq är en svensk startup i Linköping som framgångsrikt har lyckats rekrytera internationella talanger. Vi har träffat Sajid Athikkay, medgrundare av Dazoq, för att ta del av hans erfarenheter och råd när det kommer till att rekrytera internationella studenter till startups.

Sajid Athikkays resa började när han tog examen i maskinteknik i Indien 2011. Efter sex år i ett stort olje- och gasbolag ville han ha en förändring och gå i en motsatt riktning. Han tog en magisterexamen i Sustainability Engineering and Management vid Linköpings universitet, där han skrev sitt examensarbete på ett industriföretag i Sverige om deras energiledning.

– Vi försökte hitta en lösning på marknaden som kan hjälpa tillverkningsindustrin att utföra sitt energiledningsarbete på ett ekonomiskt givande sätt, men vi kunde inte finna något, så vi bestämde oss för att göra det själva, säger Sajid.

Detta ledde till grundandet av Dazoq, som tillhandahåller prisvärda och förenklade energihanteringslösningar för tillverkningsindustrier som kan bespara dem onödiga kostnader. För närvarande håller företaget till på företagsinkubatorn Lead, vilket har varit till stor hjälp, eftersom Lead gett tillgång till relevanta nätverk och affärscoaching.

Dazoq är numera ett mångsidigt team av anställda med rötter från bland annat Sverige, Iran, Indien och Serbien. Sajid tror att mångfald ger olika perspektiv, vilket i förlängningen hjälper företaget att skapa en bättre produkt. Det kan dock vara en utmaning att rekrytera internationella talanger för startups. Sajid är medveten om att visum- och migrationsfrågor kan vara ett hinder, och nystartade företag kanske inte har de ekonomiska resurserna att erbjuda de högsta lönerna.

– Men när vi hittar rätt talang är vi beredda att göra vad som krävs, säger han.

För att hitta talanger använder Dazoq flera metoder, bland annat via rekrytering genom Academic Work och Skill, traditionella annonser och nätverk. De erbjuder även praktikplatser, vilket har varit ett framgångsrikt sätt att attrahera och behålla talanger. Faktum är att de flesta av Dazoqs tio anställda började som praktikanter.

För företag och startups som försöker bygga upp en internationell närvaro kan internationella talanger vara ett bra sätt att etablera företaget på andra marknader. Dazoq har en anställd från Tyskland, så nu utforskar man marknaden där. De är utvalda som ett av tio företag i Svensk-Tyska Cleantech Platform (SGCP), som drivs gemensamt av Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren. Varje år har svenska cleantech-företag chansen att få stöd i att exportera sina energiinnovationer och i år är Dazoq en av dessa.

Letar du efter ditt företags perfekta matchning med en topptalang? Hitta en av de främsta akademiska talangerna i Sverige genom MSCA Talent Matchmaking!

Matchmaking-eventet MSCA Talent är en aktivitet från Switch to Sweden, ett projekt finansierat av Vinnova för att underlätta rekrytering av internationella talanger i svenska företag. Läs mer om Switch to Sweden här.