Address

Teknikringen 10
58330 Linköping

Contact

Albin Mannerfelt, VD

albin.mannerfelt@xperdi.com

+46 (0) 739773122

XperDi AB är ett bolag som, via forskning på Linköpings Universitet, utvecklat en produktkonfigurator för att eliminera ställtid i produktion för kundanpassade produkter. Vår produktkonfigurator kan kopplas till alla CAD-verktyg på marknaden. Konfiguratorn kan generera 3D-modeller av en kundunik beställning utefter er input. Utifrån dessa modeller genereras all typ av produktionsberedning automatiskt, som tex 2D-ritningar och maskinkod. Vi kan också integrera med ert nuvarande affärssystem och läsa in komponentpriser för att t.ex. uppskatta kostnad/pris på den färdiga produkten samt att exempelvis lägga in nya beställningar i systemet vid en kundbeställning.