Address

Teknikringen 9
583 30 Linköping

TekSiC utvecklar innovativa utrustningar och teknologier för framtidens materialtillverkning för halvledarindustrin däribland kiselkarbid. Kiselkarbid är ett halvledarmaterial som nu implementeras på bred front för kraftelektronik bl.a. inom fordonsindustrin.

Företaget grundades 2021 i Linköping och utgörs idag av 16 stycken anställda utöver konsulter. Företaget har en gynnsam försäljningstillväxt med positiva rörelseresultat vilket ger oss fina möjligheter att fortsätta vår expansion och innovationsutveckling.