Under Code Summer Camp är vi schyssta mot varandra. Vi har några viktiga spelregler som både deltagare och målsman ska ta del av.

 • Alla ska behandlas respektfullt och få möjlighet att uttrycka sina tankar. Det gäller både barn och vuxna.
 • Det accepteras inte att ta screenshots och bilder eller att spela in film eller ljud under dagarna.
 • Vi vill uppmana dig att hänga med i det som händer under lägret och inte spela spel under dagarna.
 • Varje morgon så tar vi närvaro på alla för att veta att du är på plats. Har du fått förhinder? Berätta det för din coach!
 • Be om hjälp när du har frågor.
 • Hjälp dina kompisar!

Kommunikation på lägret

 • Vi kommer använda oss av Haaartland och Zoom där alla kommer att vara uppkopplade. I zoom möts alla och där tittar vi på workshops, träffar programmerare, forskare och så vidare. Du kommer att få info om Haaartland och Zoom på din mail inför lägret.
 • Stäng av din mick när du inte pratar.
 • Coacherna kommer att kunna stänga av andras mickar. Detta för att undvika att alla pratar i munnen på varandra och se till så att alla som vill får en möjlighet att prata.
 • När vi ses i färggrupperna med din coach så vill vi att du har kameran på.
 • Sitt på en plats där du kan koncentrera dig så du kan hänga med på vad som händer! Vi lägger in pauser så du kan röra på dig.