Den 9 februari bjöd Cleantech Östergötland, Sweco och Cyberly in till årets första kunskapswebinarium på temat ”Säkra din position i den digitala framtiden med NIS-2-direktivet!”.

NIS2-direktivet innebär att ett stort antal aktörer (exempelvis energiproducenter, laddstationsoperatörer, transportföretag, offentlig förvaltning på regional och kommunal nivå, leverantörer av avfallstjänster med flera) kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka sin och landets motståndskraft och säkerhet. Under morgonen tydliggjordes hur man bör förbereda sig för att vara redo när direktivet börjar gälla i oktober 2024.

My Bergdahl, näringspolitisk expert med ansvar för standardisering och digital handel på Teknikföretagen, välkomnades och gav en översikt över relevant lagstiftning i allmänhet och NIS2-direktivet i synnerhet. My beskrev vilka verksamheter som omfattas av det nya direktivet samt vad det innebär för dem.

Därefter intog Annelie Abramsson och Diana Ingvarsson, Team manager information security respektive Senior Project lead från Sweco, podiet. Annelie och Diana förklarade varför NIS-direktivet inte bara är nödvändigt när teknologin utvecklas i en rasande takt, utan också fungerar som en vägkarta för säkerhet, innovation och konkurrenskraft. Åhörarna fick även ta del av berättelser från verksamheter som har påbörjat sitt anpassningsarbete.

Morgonen avslutades av Joanna Sjölander, Klusterledare för Östgötanätverket Cyberly, där hon beskrev hur vi tillsammans kan stärka vår digitala motståndskraft och bidra till Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet som samhälle.

Presentationsmaterialet från webinariet återfinns nedan:

Cleantech Östergötland

Teknikföretagen

Sweco

Cyberly