Projektpartners:

RISE, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), IVL Svenska Miljöinstitutet, Mobile Heights, Luleå Tekniska Universitet, Kista Science City (Urban ICT Arena), Hagström Consulting, SIS. Kommuner: Göteborg, Malmö, Lund, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Hudiksvall, Umeå, Skellefteå , Ängelholm, Helsingborg, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Sundsvall, Örebro, Halmstad.

Projekttid: november 2018 – augusti 2021

City as a Platform – CaaP – är ett strategiskt innovationsprojekt som samlar kommuner vilka kommer att utforska, testa, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder. Projektet har i dagsläget samlat 18 kommuner som kommer att genomföra gemesamma pilotprojekt kring IoT och datahantering. Läs mer här!