Final application date

30 April, 2021

Company

Linköping Science Park

Contact

Lena Johansson, rekryteringskonsult

lena.johansson@skill.se

0708-52 32 36

Linköping Science Park finns till för att främja kunskapsintensiva och innovativa företag och miljöer, nu har du chansen att bli en del av vår viktiga och värdeskapande verksamhet.

Om företaget

Linköping Science Park – Supporting Brilliant Minds Since 1984

Dina arbetsuppgifter

Under senare år har Linköping Science Park haft en tillväxt i antalet projekt och medarbetare. Bolaget är ett dotterbolag till Linköpings kommun via Stadshus AB. Förra året fick verksamheten ett utökat uppdrag och därtill har bolagets projektverksamhet vuxit. Vi ser nu att vi fått ett utökat behov av administrativt stöd i bolaget liksom behov av att utveckla våra rutiner för rapportering och projektstyrning.

Ditt uppdrag blir att stötta oss inom två huvudsakliga områden, projektrapportering samt ekonomi- och verksamhetsadministration. Vi har idag ca 15 pågående projekt, vilket innebär omfattande behov av uppföljning, planering av rapportering, ekonomiuppföljning samt löpande dialog med våra finansiärer på Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Region Östergötland med flera. Du stöttar och utbildar projektledare för att säkerställa den kvalitet som finansiärerna efterfrågar. Vi vill att du bidrar administrativt vid nya projektansökningar och upphandlingar, exempelvis bevaka utlysningar, bevaka att formalia följs mm.

Inom området ekonomi/administration kommer du vara stöd till VD i uppgifter som rör ekonomi och verksamhetsrapportering. En central uppgift blir att stötta VD med att sammanställa underlag och rapporter, tillse att det sker i tid i tid till ägaren Stadshus AB. Det handlar dels om ekonomi men också annan löpande rapportering kopplat till verksamheten. Du kommer också få i uppdrag att effektivisera och säkerställa våra administrativa rutiner samt fortsätta bidra till att utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. Du kommer även jobba med rutiner och processer kopplat till upphandlingsfrågor och LOU.

Du blir en del i ett team på 7 medarbetare samt ytterligare några kollegor som jobbar hos oss på konsultbasis. Din närmaste chef är VD för bolaget.

Din profil

Vi söker dig som har en naturlig fallenhet för att strukturera och organisera. Du trivs i administrativa roller och du trivs med att vara lite av spindeln i nätet. Som person är du initiativtagande, självgående och du gillar att hålla en hög servicenivå. Du är kommunikativ och är intresserad att utbilda dina kollegor för att utveckla verksamheten. Om du har kännedom om de organisationer som finansierar oss och hur projektansökningar går till är det ett stort plus.

Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete gärna kopplat till projekt.

Ansökningsförfarande

I denna rekrytering samarbetar Linköping Science Park med Skill.