Final application date

10 December, 2021

Välkommen till en värd full av möjligheter! Specialfastigheter är ett statligt ägt bolag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 30 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 170 medarbetare.

Specialfastigheter är marknadsledande inom säkerhetsfastigheter och säkerhet är därför en av våra mest prioriterade frågor. Vi delar in arbetet i fyra områden: personsäkerhet, driftsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Specialfastigheters verksamhet är inne i en expansiv fas då efterfrågan på säkerhetsfastigheter ökar.

Om tjänsten

Specialfastigheter behöver förstärka IT-enheten med en objektledare IT som kommer att få en central roll i förvaltning och utveckling av företagets IT-arbetsplats. Ansvarområdet inkluderar förvaltning och utveckling av de tjänster som krävs för att uppnå den fulla funktionen i en IT-arbetsplats t ex klientplattform, autentisering, klienthårdvara, e-post, utskrift, filserver, PKI, Antivirus, EMM, kryptering mm.

Som objektledare IT ansvarar du för att ditt objekt förvaltas och utvecklas gällande befintliga och nya IT-stöd, där du jobbar strategiskt och operativt med att ta fram och leverera utvecklingsplaner. Du leder och prioriterar dagligen resurser och aktiviteter på operativ nivå i enlighet med de ramar och planer som fastställts av Specialfastigheters ledningsgrupp.  I rollen ingår ansvar för objektets löpande ekonomi och avtal. På enheten finns fem objektledare IT som förvaltar och utvecklar ett eller flera objekt samt en IT-leverantör som ansvarar för drift och underhåll av bland annat IT-arbetsplats.

Arbetsuppgifter

 • Utarbeta objektplan.
 • Prioritera, besluta, planera, genomföra och följa upp aktiviteter inom ramen för objektplanen.
 • Samordna interna och externa systemleverantörer och samarbetspartners för objektet.
 • Följa upp utfallet av objektets kostnader och rapportera utfallet till objektstyrgruppen.
 • Föredra ärenden från objektplanen för objektstyrgruppen.
 • Koordinera och administrera pågående aktiviteter inom objektet samt vid behov starta nya.
 • Samordna uppdrag och aktiviteter med andra objekt och projekt.
 • Sammankalla och delta vid objektledningsmöten.
 • Omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv.
 • Strategiskt utveckla objektet.
 • Ansvara för att dokumentation som hör till IT-komponenterna är uppdaterad.
 • Systematiskt och långsiktigt informationssäkerhetsarbete inom objektet.
 • Projektledning.

Vem är du?

Vi söker dig som har datavetenskaplig utbildning på högskolenivå alternativt motsvarande kunskaper förvärvade i yrkeslivet. Du har minst 5 års erfarenhet av objektledning och projektledning.
Du har god kännedom om ITIL och hur man jobbar strukturerat med förvaltning och utveckling enligt pm3.

Då vi är en beställarorganisation ser vi gärna att du har god erfarenhet och vana av att arbeta i en organisation där drift, utveckling och förvaltning är helt eller delvis outsourcad. Du har förmågan att driva, strukturera och planera ditt arbete. Du är utvecklingsinriktad och har förmågan att kommunicera mål, uppkomna problem och frågor på ett tydligt och ödmjukt sätt. Du är bra på att samverka med många intressenter och kan leda teamet inom ditt förvaltningsobjekt.

Du behärskar svenska i tal och skrift.

Du har mycket god förmåga att kommunicera, samverka och att hålla en bra dialog med IT-leverantörer. Som person är du positiv, öppen, social och en klippa på att koordinera. Du är en van kravställare, initiativtagande och sätter igång aktiviteter där du uppnår resultat. För dig är det självklart att arbeta strukturerat med planering och prioriteringar. Du är trygg i din roll och har lätt för att ta beslut. Med hjälp av god kommunikationsförmåga och förtroendeskapande förhållningssätt för du fram dina åsikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är det viktigt att du är noggrann med dokumentation och uppföljning.

Placering

Din placeringsort är Linköping, men då vi har fastigheter i hela landet kan resor ingå i tjänsten.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är 10/12 men urval görs löpande så ansök gärna redan idag.

I och med att våra hyresgäster bedriver säkerhetskänslig verksamhet och med hänsyn till våra egna höga krav på säkerhet så utför vi en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetsprövningssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).

Fackliga företrädare
Akademikerföreningen, Sofia Nilsson, 010-788 62 48
Unionen, Lena Germundsson, tel. 010-788 62 40
SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78

 

Kontaktpersoner

Masoomeh Antonsson
CIO
010-788 62 32
masse.antonsson@specialfastigheter.se

Jessica Svalberg
HR-generalist
010-788 62 61
jessica.svalberg@specialfastigheter.se