Final application date

17 October, 2022

Company

VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vi är cirka 240 medarbetare och har en årlig omsättning på omkring 270 miljoner kronor. Huvudkontoret finns i Linköping medan övriga kontor finns i Stockholm, Göteborg och Lund.

Till enheten Fordonssystem- och körsimulering, FSK, söker vi nu ytterligare en medarbetare. Enheten bedriver framstående forskning inom fordonssystem, farkostteknologi och simulering. Tillämpning finns inom samtliga transportslag och riktar sig ofta mot teknikutveckling inom elektrifiering, autonomi, digitalisering och omställningen till ett hållbart transportsystem. Mycket av verksamheten sker i samverkan med andra enheter och externa parter, ofta med koppling till beteendevetenskapliga frågeställningar eller forskning relaterat till miljö- och energifrågeställningar. Enheten utvecklar och driver en del av VTI:s viktiga forskningsutrustning; avancerade körsimulatorer, VR-labb samt utrustning för att mäta väg- och däckinteraktion. Mycket av mjukvaran till dessa utrustningar utvecklar vi själva vilket utgör en stor del av verksamheten. Vi befinner oss i en expansiv fas och har flera spännande utvecklingssatsningar framför oss. Enheten har 14 medarbetare och finns i Linköping och Göteborg.

Enheten söker nu en forskningsassistent/doktorand inom elektromobilitet. Tjänsten är delad mellan VTI och Linköpings Universitet, med placeringsort Linköping.

Om rollen

Fokus för tjänsten är forskning inom räckviddsestimering och laddningsplanering av autonoma fordon. Inom ett befintligt forskningsprojekt i Linköping körs tre autonoma bussar som utgör en forskningsplattform för att studera hur dessa fordon kan bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik. Erfarenheter från driften visar att väder har stor påverkan på fordonens räckvidd och därmed tillgänglighet för fordonen, vilket är en central parameter vid introducerandet av dessa fordon. I detta doktorandsprojekt ska en modell för att prediktera fordonens räckvidd vid olika väder skapas, baserat på insamlat data från fordonen. Modellen utnyttjas sedan för att utveckla strategier för fordonsladdningen som schemaläggs baserat på räckvidd, batteriåldrande, fordonstillgänglighet och elnätspåverkan.

Som forskningsassistent/doktorand vid VTI och Linköpings universitet (LiU) kommer du att vara inskriven som forskarstuderande på avdelningen Fordonssystem vid Institutionen för Systemteknik, ISY. Din forskarutbildning innehåller flera moment som att fullfölja doktorandkurser och att under handledning från VTI och LiU bedriva tillämpad forskning av hög kvalitet. I arbetet ingår att planera forskningsprojekt, samla och analysera data och utveckla nya modeller och metoder. I arbetet ingår också att författa artiklar samt presentera forskning och forskningsresultat.

Forskningen sker i tät samverkan mellan VTI och LiU, varför tjänsten är delad mellan de två organisationerna. Se nedan för ytterligare information angående ansökan.

Om dig

Du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom fordonsteknik, maskinteknik, teknisk fysik, datateknik eller liknande. Du är intresserad av fordon- och farkostteknologi, reglerteknik, dataanalys, modellutveckling och simulering, optimering, är analytiskt lagd och är öppen för nya utmaningar.

Du kommer ha många kontakter med interna och externa samarbetspartners, forskare och samarbete med andra doktorander. Därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta, kommunicera, ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på engelska och på svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förordnandetid

Som forskningsassistent/doktorand kommer du att ha din anställning på VTI samtidigt som du antas till forskarutbildningen på avdelningen Fordonssystem vid Institutionen för Systemteknik, ISY. vid Linköpings universitet. Förordnande gäller för högst ett år i taget. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan, senast den 17 oktober 2022, med personligt brev, CV, examensbevis samt betygskopior och andra handlingar du vill åberopa. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Observera att för att vara med i urvalsprocessen för tjänsten måste du skicka din ansökan både till VTI och till LiU. Motsvarande tjänst på LiU annonseras här (Ort: Linköping, Institution: ISY): https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb