Final application date

14 February, 2022

Company

VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vi är cirka 220 medarbetare och har en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Huvudkontoret finns i Linköping medan övriga kontor finns i Stockholm, Göteborg och Lund.

Till enheten Trafikanalys och logistik (TAL) söker vi nu ytterligare en medarbetare. Enheten arbetar med tillämpad och samhällsmotiverad forskning samt kvalificerade utredningar inom logistik-, transport- och trafiksystem med fokus på att ta fram kunskap och modeller som möjliggör mer tillförlitliga beslutsunderlag. Detta för att möta mål inom t.ex. effektivitet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och säkerhet. Enheten har ca 30 medarbetare placerade i Linköping, Lund, Stockholm och Göteborg.

Om tjänsten

Ett fokusområde för TAL är hållbara logistik- och transportsystem. Frågeställningarna berör till exempel hur samhällstrender, policy och ny teknik på nationell-, regional-, lokal nivå påverkar och kan bidra till att utveckla logistik och godstransportsystem. En stor fråga för hållbarhet är energiförsörjning.

Vi har byggt upp och vidareutvecklar ett modernt, omfattande transportsimuleringssystem som baseras på den internationellt ledande MATSim-teknologin. Modellen beskriver individuella person- och fordonsrörelser men kan trots denna upplösning skalas upp till regional och nationell nivå. Därmed lämpar den sig för att undersöka samspelet mellan fordonsförflyttningar och deras energiförbrukning, samt laddningsbehov. Effekten av laddning på elsystemet ingår dock inte i transportmodellen. Därför planeras implementering av en energimodell som ska kopplas till MATSim modellen. Detta tillåter att analysera samspelet mellan energi-efterfrågan (som genereras av transportsystemet) samt energi-utbudet. Vi söker en forskare inom modellering/simulering med intresse om samspelet mellan transport och energisystem. Tjänsten omfattar vidareutveckling av modeller och verktyg samt nyttiggörande av dessa inom tillämpad forskning.

Tjänsten är placerad på något av VTI:s kontor i Linköping, Lund, Göteborg eller Stockholm.

Din profil

Du har doktorsexamen inom teknik, fysik eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av forskning eller kvalificerat utredningsarbete inom energi/trafikområdet. Erfarenhet av att utveckla modeller/simulering inom energi och/eller transport samt att ha erhållit finansiering för egen forskning är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning samt att du har ett utvecklat kontaktnät inom sektorn. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska samt engelska.

Arbetsuppgifterna innebär många och täta kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på att du kan ta egna initiativ, arbeta självständigt och att du har god samarbetsförmåga. Erfarenhet av internationellt samarbete, arbete inom EU-projekt och ett välutvecklat nationellt samt internationellt kontaktnät är meriterande. Som forskare formulerar du egna projektförslag och söker finansiering för dessa.

På VTI bedriver vi allt ifrån långsiktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra forskningsinstitut, till kortare uppdrag mot till exempel statlig verksamhet eller näringslivet. En del av vår forskning bedrivs inom ramen för internationella projekt eller EU-projekt.

Vi erbjuder rätt person en etablerad och dynamisk forskningsmiljö där vi bedriver forskning med stor relevans för trafiksystemets utveckling.

Mer information

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på Personuppgifter – vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ref. nr: 2022/0020-3.1

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med personligt brev, CV och andra handlingar du vill åberopa. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.