Final application date

20 March, 2022

Company

SICK IVP

Contact

Charlotte Axelsson

charlotte.axelsson@sick.se

+46 739 20 99 50

SICK is a world-leading supplier of sensors and sensor solutions for industrial applications. We have more than 10,000 employees in 50 countries and our head office is located in Freiburg, Germany. SICK in Linköping is an innovation center for Machine Vision and we are 85 committed employees with a great interest in software development, image analysis and visualization. For more than 35 years, we at SICK in Linköping have successfully developed and delivered software for technology-leading products in 2D and 3D vision, as well as system solutions for e.g., robot control and quality control.

  • Do you want to develop next generation technology to minimize waste and improve our environment?
  • Do you consider yourself a proficient developer with passion for developing yourself and others using primarily C++ and Python?
  • Is deep learning an interest or curiosity?

We are looking for reinforcement to our algorithm team!

About the job

The team you are joining is our expert group on machine vision. Part of the job description is staying up to date with the latest research and evaluating methods for our needs. Another part is adapting and accelerating such or internally developed methods so that they work well in our applications and on our devices.

You will work closely together with colleagues in research and development related to current and upcoming image processing algorithms that are deployed directly into our devices.

We are looking for you who

To succeed in the role you should be curious and unafraid to experiment and try new things, but also motivated to bring a solution all the way. We believe you have at least an engineering degree and have experience with the programming languages C++ and Python. Experience with continuous integration and deployment or embedded development are considered a plus. Since we aim for a tight and efficient team, your social skills are also highly valued.

We can offer you

At SICK, we work in agile self-governing teams and place emphasis on a culture of low prestige and helping each other. We are at the forefront of innovation and development by always testing new things. Having fun at work is important! SICK is an international company and contact with developers all over the world is a natural part of the work. We are very proud of our work to be a healthy and attractive workplace. For several years, most recently in 2021, we have been named one of Sweden’s best workplaces according to the survey Great Place to Work. We work actively to reduce our climate footprint and we engage in various ways to contribute to society and increase diversity and well-being in our workplace.

Curious about our Deep Learning tools and solutions?

Have a look at the following links:

https://dstudio.cloud.sick.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Us-dSCfUKw
https://www.youtube.com/watch?v=5RaFXHs1qyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3nb_6MQgg
https://www.youtube.com/watch?v=H5KSeOPVb88
https://www.youtube.com/watch?v=tiAsmnsJqw0

For more information about the position contact:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.com, 013-36 21 41,

or

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950.

Please submit your application no later than 2022-03-20!  We make ongoing selections and appoint the position as soon as we have found the right person.

SICK är en världsledande leverantör av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar. Vi är ca 11 000 anställda i 50 länder och vårt huvudkontor ligger i Freiburg, Tyskland. SICK i Linköping är ett innovationscenter för Machine Vision och vi är 85 engagerade medarbetare med stort intresse för mjukvaruutveckling, bildanalys och visualisering. I mer än 35 år har vi på SICK i Linköping framgångsrikt utvecklat och levererat mjukvara för teknikledande produkter inom 2D och 3D vision, liksom systemlösningar för t.ex. robotstyrning och kvalitetskontroll.

  • Vill du utveckla nästa generations teknik för att minska resursslöseri och förbättra vår miljö?
  • Ser du dig själv som en skicklig utvecklare med passion för att utveckla dig själv och andra inom C++ och Python?
  • Är djupinlärning ett intresse eller något du är nyfiken på?

Vi söker förstärkning till vårt algoritmteam!

Om jobbet

Teamet blir en del av är vår expertgrupp för machine vision. En del av arbetsbeskrivningen är att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och utvärdera metoder för våra behov. En annan del är att anpassa och accelerera sådana eller internt utvecklade metoder så att de fungerar väl i våra applikationer och på våra enheter.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor inom forskning och utveckling relaterat till nuvarande och kommande bildbehandlingsalgoritmer som exekveras direkt på våra kameror.

Vi söker dig som

För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken och orädd att experimentera och prova nya saker, men också motiverad nog att gå från ax till limpa. Vi tror att du har minst en ingenjörsexamen och erfarenhet av programmeringsspråken C++ och Python. Erfarenhet av kontinuerlig integration och driftsättning (CI/CD) eller utveckling av inbyggda system ses som ett plus. Eftersom vi strävar efter att skapa och bibehålla ett tajt och effektivt team värderas även din sociala förmåga.

Vi kan erbjuda dig

På SICK arbetar vi i agila självstyrande team och lägger vikt vid en kultur av prestigelöshet och att hjälpa varandra. Vi ligger i framkant av innovation och utveckling genom att alltid testa nya saker. Att ha kul på jobbet är viktigt! SICK är ett internationellt företag och kontakt med utvecklare över hela världen är en naturlig del i arbetet. Vi mycket stolta över vårt arbete med att vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Under flera år, nu senast 2021, har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt undersökningen Great Place to Work. Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och vi engagerar oss på olika sätt för att bidra till samhället och öka mångfalden och trivseln på vår arbetsplats.

Nyfiken på våra verktyg och lösningar för Deep Learning ?

Kolla in nedan länkar:

https://dstudio.cloud.sick.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Us-dSCfUKw
https://www.youtube.com/watch?v=5RaFXHs1qyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3nb_6MQgg
https://www.youtube.com/watch?v=H5KSeOPVb88
https://www.youtube.com/watch?v=tiAsmnsJqw0

För mer information om tjänsten kontakta:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.com, 013-36 21 41,

eller

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950.

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-20! Vi gör löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt person.